Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yêu Thương Mong Manh (Bằng Kiều – Minh Tuyết)

Tabs: Tremolo 
10 , 7      11    10    9 ,    8    9    10 10
Rê  Sòl    mi   rê     đô     Sì    đô   rê   rê
Anh! mình đã trao nhau nhiều hơn đã   hứa
8    9   10  10  10 , 10   13   10     9        8      10   9        9
Sì   đô rê    rê   rê   rê   sol    rê     đô       Sì     rê   đô      đô
Mà vì sao đôi khi em  thấy yêu thương thật quá mong manh
  9      13 ,   7     9     10     11    13       13 12    12   11  12
 Đô    sol    Sòl   đô     rê    mi    sol      sol  fa    fa    mi   fa
Người hỡi! tình   mình tựa như  những áng  mây trôi về đâu
12   11      11    8 ,    12    11   10     9      10
Fa   mi      mi    Sì     fa     mi    rê     đô    rê
Vẫn mong cho  mình  mãi  bên  nhau  dài   lâu

Em - lòng vẫn khác khao được yêu mãi thế
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao.
Người hỡi! Tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay
12    11    10      11   16  14    14    13   14
Fa    mi    rê       mi   si    la     la    sol   la
Hãy yêu thương để  có nhau mãi   về   sau

13      14     16 , 10    12  11   13
Sol      la      si    rê     fa  mi  sol
Người yêu nhé nhìn em  lần  nữa
13     8     6 ,  13    13   12   12
Sol   Sì    Là   sol    sol   fa    fa
Hứa một lời   sẽ    mãi bên  nhau
13   14 16 , 10   12   11  16
Sol la   si    rê    fa    mi  si
Và em sẽ nhìn anh  và   hát
14  14 15    16   14    13   12 13  14
La  la   Đố   si    la    sol  fa   sol  la
Em sẽ mãi yêu anh  hơn lời em nói.

Dù năm tháng đổi thay người hỡi,
Những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau.
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến,
13  16 15 16   14 ,      14  13  14   13   12  13
Sol si Đố  si     la        la   sol  la    sol  fa sol
Và ta sẽ mãi yêu     cho dẫu mai đây  về  đâu

Tabs: Diatonic 
-4 -2 5 -4 4 -3 4 -4 -4
 -3 4 -4 -4 -4 -4 6 -4 4 -3 -4 4 4
 4 6 -2 4 -4 5 6 6 -5 -5 5 -5
 -5 5 5 -3 -5 5 -4 4 -4

 -4 -2 5 -4 4 -3 4 -4 -4
 -3 4 -4 -4 -4 -4 6 -4 4 -3 -4 4 4
 4 6 -2 4 -4 5 6 6 -5 -5 5 -5
 -5 5 -4 5 -7 -6 -6 6 -6

 6 -6 -7 -4 -5 5 6
 6 -3 -3” 6 6 -5 -5
 6 -6 -7 -4 -5 5 -7
 -6 -6 7 -7 -6 6 -5 6 -6

 6 -6 -7 -4 -5 5 6
 6 -3 -3” 6 6 -5 -5
 6 -6 -7 -4 -5 5 -7
 6 -7 7 -7 -6 -6 6 -6 6 -5 6

Video Music:
Sheet Music 
 Note:

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)