Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rừng Lá Thấp

Tabs: Tremolo
(By: The Batman - Harmonica4u)
14 15 16 16 14 13 14 11 13 14
11 14 13b 13b 11 10 9 10 11 6
9 6 6 9 10 11 13 6 9
8 6 8 5 8 10 11 7 9 

Tabs: Diatonic 
 -6 7 -7 -7 -6 6 -6 5 6 -6
 5 -6 6b 6b 5 -4 4 -4 5 -3n
 4 -3n -3n 4 -4 5 6 -3n 4
 -3 -3n -3 2 -3 -4 5 -2 4

Video Harmonica: 

Video Music 
Sheet Music
Note:
 La Đố Si Si La Sol La Mi Sol La
 Mi La Sol Sol Mi Rê Đô Rê Mi Là
 Đô Là Là Đô Rê Mi Sol Là Đô
 Sì Là Sì Mì Sì Rê Mi Sòl Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)