Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Những Giấc Mơ Dài - Mỹ Linh

Cảm âm: Đào Minh Đức - CLB Bách Khoa Harmonica

Tabs: Diatonic 
Có những đêm em xa anh em buồn lắm
Mí Rế Đố Đố Đố Đố Đố La Rế
8  -8    7   7   7    7    7  -6  -8
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
Rế Đố  Si Si La Si Rế Mi Sol
-8   7   -7 -7  -6  -7  -8  5    6
Mà đâu chỉ có một lần cách xa
Sol La Sol Mi Sol La Mí Đố
6    -6     6   5    6  -6   8   7
Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
Sol La Sol Sól Fá Mí Rế Rế Đố
6    -6     6    9   -9   8  -8  -8  7

Từng ngày em sống giữa những chới với
Sol La Đố Mí Mí Mí Mí Mí
6     -6   7   8  8  8   8  8
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Mí  Mí  Mí Rế Rế Mí Rế
8    8     8  -8  -8   8 -8
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
Mí Rế Đố si Rế Mí Rế Mí Đố 
8  -8    7  -7 -8   8  -8  8   7
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Đố Rế Đố Sól Sol La Sól Mí
7   -8     7    9    6   -6   9   8
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau...
Sol La Đố Mí Rế Đố Rế Đố 
6    -6   7    8  -8   7  -8  7

Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Sol La Đố Mí Mí Mí Mí Mí
6    -6    7  8   8   8   8  8
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Mí  Mí Mí Rế Rế Mí Rế
8    8   8  -8  -8   8   -8
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Mí Rế Đố si Rế Lá Sól Sól Lá Fá 
8  -8    7  -7 -8  -10  9     9 -10  -9
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Fá Sól Fá Mí , Rế Rế Sól Đố
-9    9   -9   8    -8  -8   9    7
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
La Đố La Mí Rế Đố Rế Đố ... 
-6   7  -6    8  -8  7    -8   7

Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Sol La Đố Mí Mí Mí Mí Mí 
6    -6    7  8   8   8  8    8
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Mí Mí Mí Rế Rế Mí Rế
8   8    8  -8 -8   8 -8
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Mí Rế Đố si Rế Lá Sól Sól Lá Fá  
8   -8   7 -7 -8  -10  9     9   -10  -9
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Fá Sól Fá Mí , Rế Rế Sól Đố
-9   9     -9  8   -8   -8   9    7
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
La Đố La Mí Rế Đố Rế Đố ...
-6   7  -6    8 -8    7  -8    7 
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
La Đố La Mí Rế Đố Rế Đố ... 
-6   7   -6   8  -8  7   -8  7

Tabs: Tremolo
 17 18 15 15 15 15 15 14 18
 18 15 16 16 14 16 18 11 13
 13 14 13 11 13 14 17 15
 13 14 13 19 20 17 18 18 15
 13 14 15 17 17 17 17 17
 17 17 17 18 18 17 18
 17 18 15 16 18 17 18 17 15
 15 18 15 19 13 14 19 17
 13 14 15 17 18 15 18 15

 13 14 15 17 17 17 17 17
 17 17 17 18 18 17 18
 17 18 15 16 18 22 19 19 22 20
 20 19 20 17 18 18 19 15
 14 15 14 17 18 15 18 15

 13 14 15 17 17 17 17 17
 17 17 17 18 18 17 18
 17 18 15 16 18 22 19 19 22 20
 20 19 20 17 18 18 19 15
 14 15 14 17 18 15 18 15
 14 15 14 17 18 15 18 15
Tabs: Tremolo (Hạ xuống 1 quãng 8)
11 10 9 9 9 9 9 6 10
10 9 8 8 6 8 10 5 7
7 6 7 5 7 6 11 9
7 6 7 13 12 11 10 10 9

7 6 9 11 11 11 11 11
11 11 11 10 10 11 10
11 10 9 8 10 11 10 11 9
9 10 9 13 7 6 13 11
7 6 9 11 10 9 10 9

7 6 9 11 11 11 11 11
11 11 11 10 10 11 10
11 10 9 8 10 14 13 13 14 12
12 13 12 11 10 10 13 9
6 9 6 11 10 9 10 9

7 6 9 11 11 11 11 11
11 11 11 10 10 11 10
11 10 9 8 10 14 13 13 14 12
12 13 12 11 10 10 13 9
6 9 6 11 10 9 10 9
6 9 6 11 10 9 10 9

Video Music:
 
 Sheet Music
Note:
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)