Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Love Story - Beethoven (Tremolo - Diatonic)

Soạn Tabs: Nhóm The Harmonica 


Tabs: Tremolo 
 15 11 11 15 15 11 11 15 15 11 12 11 10 10 10 16 16
 10 10 16 16 10 11 10 9 9 9 14 14 9 9 14 14
 9 10 9 8 8 8 13 13 14 16 12 11

 15 11 11 15 15 11 11 15 15 11 12 11 10 10 10 16 16
 10 10 16 16 10 11 10 9 9 9 14 14 9 9
 9 10 9 8 8 8 13 13 14 16 13 15 18 17 14 20 14 20 14 14 16 16
 18 20 18 17 13 17 13 13 14 14
 15 17 15 18 18 18 16 18 16 15 18 17 14 15 17 20 13 14 15 15 16
 15 18 12 11 11 12 13 16 14 14 13 12 11 10 10 12 14 12 14 13

 15 11 11 15 15 11 11 15 15 11 12 11 10 10 10 16 16
 10 10 16 16 10 11 10 9 9 9 14 14 9 9 14 14
 9 10 9 8 8 8 13 13 14 16 13 13

Tabs: Diatonic 
V1 :
7 5 5 7 7 , 5 5 7 7 5 -5 5 -4 -4 -4 -7 -7
-4 -4 -7 -7 , -4 5 -4 4 4 4 -6 -6 , 4 4 -6 -6
4 -4 4 -3 -3 -3 6 6 , -6 -7 -5 5

V2 :
7 5 5 7 7 , 5 5 7 7 5 -5 5 -4 -4 -4 -7 -7
-4 -4 -7 -7 , -4 5 -4 4 4 4 -6 -6 , 4 4 -6-6
4 -4 4 -3 -3 -3 6 6 , -6 -7 6 7 , -8 8 -6 -9 , -6 -9 -6 -6 -7 -7
-8 -9 -8 8 , 6 8 6 6 -6 -6
7 8 7 -8 , -8 -8 -7 -8 -7 7 , -8 8 -6 7 8 -9 6 -6 7 7 -7
7 -8 -5 5 5 -5 6 -7 -6 -6 6 -5 5 -4 -4 -5 -6 -5 -6 6

V3 :
7 5 5 7 7 , 5 5 7 7 5 -5 5 -4 -4 -4 -7 -7
-4 -4 -7 -7 , -4 5 -4 4 4 4 -6 -6 , 4 4 -6 -6
4 -4 4 -3 -3 -3 6 6 , -6 -7 6 6

Video Harmonica:
 
Video Music:
 

Sheet Music:
Note: 
  Đố Mi Mi Đố Đố Mi Mi Đố Đố Mi Fa Mi Rê Rê Rê Si Si
 Rê Rê Si Si Rê Mi Rê Đô Đô Đô La La Đô Đô La La
 Đô Rê Đô Sì Sì Sì Sol Sol La Si Fa Mi

 Đố Mi Mi Đố Đố Mi Mi Đố Đố Mi Fa Mi Rê Rê Rê Si Si
 Rê Rê Si Si Rê Mi Rê Đô Đô Đô La La Đô Đô
 Đô Rê Đô Sì Sì Sì Sol Sol La Si Sol Đố Rế Mí La Fá La Fá La La Si Si
 Rế Fá Rế Mí Sol Mí Sol Sol La La
 Đố Mí Đố Rế Rế Rế Si Rế Si Đố Rế Mí La Đố Mí Fá Sol La Đố Đố Si
 Đố Rế Fa Mi Mi Fa Sol Si La La Sol Fa Mi Rê Rê Fa La Fa La Sol

 Đố Mi Mi Đố Đố Mi Mi Đố Đố Mi Fa Mi Rê Rê Rê Si Si
 Rê Rê Si Si Rê Mi Rê Đô Đô Đô La La Đô Đô La La
 Đô Rê Đô Sì Sì Sì Sol Sol La Si Sol Sol

Midi Down: Liên hệ FB
Update: Link Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)