Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Rất Yêu Em - Minh Vương M4U

Soạn tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo 
11 11 11 10 10 11 11
11 11 11 10 9 8 6
11 11 11 10 11 13 13 10 11
9 8 6 8 9 11 10 8 6
11 11 11 10 9 10 11
11 11 11 10 9 8 6
11 11 11 10 11 13 13 10 11
9 8 6 8 9 11 10 8 8 6
Đk:
6 6 8 9 13 14 13 14 11 10
10 10 11 12 14 13 12 13 10 9
9 10 11 6 6 6 9 8
7 9 10 1111 11 10 11
6 6 8 9 13 14 14 11 10
10 10 11 12 14 13 12 13 10 9
9 10 11 6 6 6 9 8
8 9 8 6

Tabs: Diatonic 
 5 5 5 -4 -4 5 5
 5 5 5 -4 4 -3 -3"
 5 5 5 -4 5 6 6 -4 5
 4 -3 -3" -3 4 5 -4 -3 -3"
 5 5 5 -4 4 -4 5
 5 5 5 -4 4 -3 -3"
 5 5 5 -4 5 6 6 -4 5
 4 -3 -3" -3 4 5 -4 -3 -3 -3"

 -3" -3" -3 4 6 -6 6 -6 5 -4
 -4 -4 5 -5 -6 6 -5 6 -4 4
 4 -4 5 -3" -3" -3" 4 -3
 -2 4 -4 5 5 5 -4 5
 -3" -3" -3 4 6 -6 -6 5 -4
 -4 -4 5 -5 -6 6 -5 6 -4 4
 4 -4 5 -3"-3" -3" 4 -3
 -3 4 -3 -3"

Video Music 
Sheet Music
Note:
  Mi Mi Mi Rê Rê Mi Mi
 Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là
 Mi Mi Mi Rê Mi Sol Sol Rê Mi
 Đô Sì Là Sì Đô Mi Rê Sì Là
 Mi Mi Mi Rê Đô Rê Mi
 Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là
 Mi Mi Mi Rê Mi Sol Sol Rê Mi
 Đô Sì Là Sì Đô Mi Rê Sì Sì Là

 Là Là Sì Đô Sol La Sol La Mi Rê
 Rê Rê Mi Fa La Sol Fa Sol Rê Đô
 Đô Rê Mi Là Là Là Đô Sì
 Sòl Đô Rê Mi Mi Mi Rê Mi
 Là Là Sì Đô Sol La La Mi Rê
 Rê Rê Mi Fa La Sol Fa Sol Rê Đô
 Đô Rê Mi Là Là Là Đô Sì
 Sì Đô Sì Là

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)