Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ơn Nghĩa Sinh Thành - Hương Lan

Tabs: Tremolo 
12 13 14 13 12 13 9
 12 13 14 13 12 13 13 15
 15 15 18 18 20 , 18 15 18 15
 15 18 , 12 , 12 13 13 15
 14 14 13 12 13 13 15

 12 13 14 13 12 13 9
 12 13 14 13 12 13 13 15
 15 15 18 18 20 , 18 15 18 15
 15 18 , 12 , 12 13 13 15
 14 13 11 10 9 10 12

 12 , 13b
 9 , 12 13 13b 12
 18 15 13b 15 20
 19 19 15 17# 20
 12 , 15 , 15 13b 13 13b 15
 17 , 18 15 18 13 / 10 13 16 18 15

12 13 14 13 12 13 9
 12 13 14 13 12 13 13 15
 15 15 18 18 20 , 18 15 18 15
 15 18 , 12 , 12 13 13 15
 14 13 11 10 9 10 12


Tabs: Diatonic 
-5 +6 -6 +6 -5 +6 +4
-5 +6 -6 +6 -5 +6 +6 +7
+7 +7 -8 -8 -9 , -8 +7 -8 +7
+7 -8 , -5 , -5 +6 +6 +7
-6 -6 +6 -5 +6 +6 +7

-5 +6 -6 +6 -5 +6 +4
-5 +6 -6 +6 -5 +6 +6 +7
+7 +7 -8 -8 -9 , -8 +7 -8 +7
+7 -8 , -5 , -5 +6 +6 +7
 -6 +6 +5 -4 +4 -4 -5

-5 , +6o
+4 , -5 +6 +6o -5
-8 +7 +6o +7 -9
+9 +9 +7 +8' -9
-5 , +7 , +7 +6o +6 +6o +7
+8 , -8 +7 -8 +6 / -4 +6 -7 -8 +7

-5 +6 -6 +6 -5 +6 +4
-5 +6 -6 +6 -5 +6 +6 +7
+7 +7 -8 -9 , -8 +7 -8 +7
+7 -8 , -5 , -5 +6 +6 +7
-6 +6 +5 -4 +4 -4 -5 

Video Music:
 

Sheet Music
Note: 
Fa Sol La Sol Fa Sol Đô
 Fa Sol La Sol Fa Sol Sol Đố
 Đố Đố Rế Rế Fá Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Fa Fa Sol Sol Đố
 La La Sol Fa Sol Sol Đố

 Fa Sol La Sol Fa Sol Đô
 Fa Sol La Sol Fa Sol Sol Đố
 Đố Đố Rế Rế Fá Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Fa Fa Sol Sol Đố
 La Sol Mi Rê Đô Rê Fa

 Fa Solb
 Đô Fa Sol Solb Fa
 Rế Đố Solb Đố Fá
 Sól Sól Đố Mí# Fá
 Fa Đố Đố Solb Sol Solb Đố
 Mí Rế Đố Rế Sol Rê Sol Si Rế Đố

 Fa Sol La Sol Fa Sol Đô
 Fa Sol La Sol Fa Sol Sol Đố
 Đố Đố Rế Rế Fá Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Fa Fa Sol Sol Đố
 La Sol Mi Rê Đô Rê Fa

Midi Down
( Khoảng 5s --> Skip Ad và Down)

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)