Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu - Ông Cao Thắng

Tabs: Tremolo 
Giờ sao khóe mắt cay,hòa thật sâu bỗng hay
9 9 10 11 10 / 9 9 10 11 10
Vì anh đang rất muốn phải quên nơi này
9 9 10 11 9 11 / 12 11 9 6
Nơi chúng ta, cất tiếng ca.
9 10 9 / 10 11 9
Cùng nhau tay trong tay dưới bóng hoàng hôn ngất ngây.
7 6 8 9 9 / 10 11 10 11 12 10
Ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay
9 9 10 11 10 9 10
Nhớ ra ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa
11 10 9 8 9 9 /8 9 11 14 13
Nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm người
13 13 9 9/ 10 11 12 13 11
Bên bờ môi của em sao mãi trong lòng anh
12 11 12 11 12 13 14 13 11 13

ĐK:
Chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa
9 10 11 13 13 11 13 13 14 16 14 13 13 11
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu
11 13 16 15 16 15 16 15 16 14 13 14 16 13
Còn hơn nghe những tiếng chim hót trên cao như cũng vui mừng duyên mình
11 13 15 16 15 16 15 16 14 13 14 13 11 13 11
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay
12 11 12 11 12 / 13 14 13 11 13
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này
9 10 11 13 13 11 13 13 14 16 14 13 11
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày
11 13 16 15 16 15 16 15 16 14 13 14 16 13
Phải rộng thứ nhau hơn phải theo nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa
11 13 18 15 15 14 15 / 18 15 13 11 13 16 14
Và những yêu dấu hôm nào phải quên đi
11 12 11 12 11 9 / 6 8 9
Ngày nào anh cũng đón trông em về, người ơi người có hề hay biết
14 14 16 15 15 16 14 13 / 11 13 11 13 13 14
Nhưng vì sao vẫn mãi chẳng quay về làm anh chìm trong cơn mê...
12 11 12 13 14 13 11 9 / 14 13 14 15 18

Tabs: Diatonic 
4 4 -4 5 -4 4 4 -4 5 -4
 4 4 -4 5 4 5 -5 5 4 -3n
 4 -4 4 -4 5 4
 -2 -3n -3 4 4 -4 5 -4 5 -5 -4
 4 4 -4 5 -4 4 -4
 5 -4 4 -3 4 4 -3 4 5 -6 6
 6 6 4 4 -4 5 -5 6 5
 -5 5 -5 5 -5 6 -6 6 5 6

 4 -4 5 6 6 5 6 6 -6 -7 -6 6 6 5
 5 6 -7 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 -7 6
 5 6 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 6 5 6 5
 -5 5 -5 5 -5 6 -6 6 5 6
 4 -4 5 6 6 5 6 6 -6 -7 -6 6 5
 5 6 -7 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 -7 6
 5 6 -8 7 7 -6 7 -8 7 6 5 6 -7 -6
 5 -5 5 -5 5 4 -3n -3 4
 -6 -6 -7 7 7 -7 -6 6 5 6 5 6 6 -6
 -5 5 -5 6 -6 6 5 4 -6 6 -6 7 -8

Video Music
 
Sheet Music
Note:
 Đô Đô Rê Mi Rê Đô Đô Rê Mi Rê
 Đô Đô Rê Mi Đô Mi Fa Mi Đô Là
 Đô Rê Đô Rê Mi Đô
 Sòl Là Sì Đô Đô Rê Mi Rê Mi Fa Rê
 Đô Đô Rê Mi Rê Đô Rê
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Sì Đô Mi La Sol
 Sol Sol Đô Đô Rê Mi Fa Sol Mi
 Fa Mi Fa Mi Fa Sol La Sol Mi Sol

 Đô Rê Mi Sol Sol Mi Sol Sol La Si La Sol Sol Mi
 Mi Sol Si Đố Si Đố Si Đố Si La Sol La Si Sol
 Mi Sol Đố Si Đố Si Đố Si La Sol La Sol Mi Sol Mi
 Fa Mi Fa Mi Fa Sol La Sol Mi Sol
 Đô Rê Mi Sol Sol Mi Sol Sol La Si La Sol Mi
 Mi Sol Si Đố Si Đố Si Đố Si La Sol La Si Sol
 Mi Sol Rế Đố Đố La Đố Rế Đố Sol Mi Sol Si La
 Mi Fa Mi Fa Mi Đô Là Sì Đô
 La La Si Đố Đố Si La Sol Mi Sol Mi Sol Sol La
 Fa Mi Fa Sol La Sol Mi Đô La Sol La Đố Rế

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)