Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - 春が来た (杉並児童合唱団) - Mùa Xuân Đến

Tabs: Tremolo 
13 , 11 12 13 , 14 13 , 11 12 13
 15 14 , 13 11 , 9 10
 13 , 14 13 11 , 13 15 , 18 15 14
 15 13 , 17 18 , 13 15

Tabs: Diatonic 
+6 , +5 -5 +6 , -6 +6 , +5 -5 +6
+7 -6 , +6 +5 , +4 -4
+6 , -6 +6 +5 , +6 +7 , -8 +7 -6
 +7 +6 , +8 -8 , +6 +7 

Video Music 

Sheet Music
Note: 
Sol Mi Fa Sol La Sol Mi Fa Sol
 Đố La Sol Mi Đô Rê
 Sol La Sol Mi Sol Đố Rế Đố La
 Đố Sol Mí Rế Sol Đố

Midi Down
Beat từ midi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)