Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - More Than I Can Say - Leo Sayer

Harmonica Tabs - More Than I Can Say - Leo Sayer

Tabs: Diatonic 

-6 +7 -6 +6 , +5 -4 +4 , +5 +6
Oh       Oh        Yea       Yea
-6  -6 +7      -6     +6 , +5 -4 +4 +5   -3''
I  love you more than    I     can        say
+5   +5   +6   +5    -4     +4 -3'' , +5 +6
I'll love you twice as much tomorrow
+5 , -4  -4   +5    -4     +4  -3'' +4  +4
Oh   I love you more than  I   can  say

-6 +7 -6 +6 , +5 -4 +4 , +5 +6
Oh Oh Yea Yea
-6  -6 +7      -6     +6 , +5 -4 +4 +5   -3''
I miss you ev'ry single day
+5   +5   +6   +5    -4     +4 -3'' , +5 +6
Why must my life be filled with sorrow
+5 , -4  -4   +5    -4     +4  -3'' +4  +4
Oh I love you more than I can say

ĐK:

+4     +4     -4     +5 +6   +6    +5    -6 +6 -6 +7
Don't you know       I      need you   so
+7 +7 -6 +7 -6 , +6 -6 +6 +5
Tell me please I gotta know
+5   +6    +6 , +5  +6    +5   -4
Do you mean  to make me cry
+7 , +7 +7 -7 -7 -6 ,  -7 -6 +6
Am I just another guy

End:

-4 -4 +5 -5 , +6 -6 -7 +7
I love you more than I can say

Tabs: Tremolo 

14 15 14 13 , 11 10 9 , 11 13
14 14 15 14 13 , 11 10 9 11 6
11 11 13 11 10 9 6 , 11 13
11 , 10 10 11 10 9 6 9 9

14 15 14 13 , 11 10 9 , 11 13
14 14 15 14 13 , 11 10 9 11 6
11 11 13 11 10 9 6 , 11 13
11 , 10 10 11 10 9 6 9 9

ĐK:

9 9 10 11 13 13 11 , 14 13 14 15
15 15 14 15 14 , 13 14 13 11
11 13 13 , 11 13 11 10
15 , 15 15 16 16 14 , 16 14 13

End:

10 10 11 12 , 13 14 16 15

Video Music


Sheet Music

Note: 

La Đố La Sol Mi Rê Đô Mi Sol
La La Đố La Sol Mi Rê Đô Mi Là
Mi Mi Sol Mi Rê Đô Là Mi Sol
Mi Rê Rê Mi Rê Đô Là Đô Đô

Đô Đô Rê Mi Sol Sol Mi La Sol La Đố
Đố Đố La Đố La Sol La Sol Mi
Mi Sol Sol Mi Sol Mi Rê
Đố Đố Đố Si Si La Si La Sol

End:

Rê Rê Mi Fa Sol La Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)