Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Miền Trung Yêu Dấu - Đan Trường

Artist: Hồng Xương Long
Tabs: Diatonic 
+4 -4 +4 -2'' , -2 -2'' -2 +4 +4 -4 -5 , +4
Lâu lắm chưa về thăm lại miền Trung miền yêu dấu xưa
-2 +4 -4 -5 , -5 -5 +6 -6 +6 -5 -5 +6 , -6 +6
tìm lại nụ hôn năm nao đánh mất trong một chiều mưa
-5 +6 -5 +4 , -4 -5 +4
không biết bây chừ ai có còn
+4 -4 +4 -3' , +4 -3'' -2 +4  +4 -4 -5 +6
nhớ đến tên nhau nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa

+4 -4 +4 -2'' -2 -2'' -2 +4 +4 -4 -5 +4
ai đã quên rồi câu chuyện thần tiên ngày thơ rất xa
-2 +4 -4 -5 , -5 +6 -6 +6 -5 +6 , -6 +6
bõ lại hàng dương xanh xao rũ bóng bên bờ phù sa
-5 +6 -5 +4 , -4 -5 +4
mây thấp mưa về dâng nỗi sầu
-4 +4 -3' , +4 -3'' -2 +4 +4 -3'' -2 +4 -2''
nơi chốn xa xôi cuối chân trời đó dấu yêu thuở nào

-2 +6 -5
nhớ ai
-5 +6 -5 +4 / +4 -5 -4 +4 -3'
ai đứng bên cầu những khi tan trường
+4 -2'' -2 +4 -3'' -2 -2'' -2
bóng ngả hoàng hôn ngẩn ngơ chờ nhau

-5 -6 +6
nhớ ai
+6 -5 +6 -5 -4 / +6 +5 -4 +4
hoa phượng rơi đầy lối xưa bây chừ
-4 +4 -2 +4 -4 -5 -6 +6
chỉ riêng mình anh phượng ơi có hay

-5 +6 -5
tiếng ve
-5 +6 -5 +4 , -5 -4 +4 -3'
xao xuyến đêm hè lẫn trong sương mờ
  -2'' -2 +4 ,  -3'' -2 -2'' -2
trăng về ngả nghiêng khắp nẻo đường quê

-5 -6 +6
chốn xưa
+6 -5 +6 -5 -4
sương lạnh vai mềm
+6 +5 -4 +4 -4 , +4 -2 +4 +4 -5 +6 -5
bởi em xa rồi chỉ riêng mình anh lặng im bóng đêm.

Tabs: Tremolo 
 9 10 9 4 , 7 4 7 9 9 10 12 , 9
 7 9 10 12 , 12 12 13 14 13 12 12 13 , 14 13
 12 13 12 9 , 10 12 9
 9 10 9 7 , 9 6 7 9 9 10 12 13

9 10 9 4 , 7 4 7 9 9 10 12 , 9
 7 9 10 12 , 12 12 13 14 13 12 12 13 , 14 13
 12 13 12 9 , 10 12 9
 10 9 7 , 9 6 7 9 9 6 7 9 4

 7 13 12
 12 13 12 9 / 9 12 10 9 7
 9 4 7 9 6 7 4 7

 12 14 13
 13 12 13 12 10 / 13 11 10 9
 10 9 7 9 10 12 14 13

 12 13 12
 12 13 12 9 , 12 10 9 7
 4 7 9 , 6 7 4 7

 12 14 13
 13 12 13 12 10
 13 11 10 9 10 , 9 7 9 9 12 13 12

Video Music:

Sheet Music
Note:
Đô Rê Đô Fà Sòl Fà Sòl Đô Đô Rê Fa Đô
 Sòl Đô Rê Fa Fa Fa Sol La Sol Fa Fa Sol La Sol
 Fa Sol Fa Đô Rê Fa Đô
 Đô Rê Đô Sòl Đô Là Sòl Đô Đô Rê Fa Sol

 Đô Rê Đô Fà Sòl Fà Sòl Đô Đô Rê Fa Đô
 Sòl Đô Rê Fa Fa Fa Sol La Sol Fa Fa Sol La Sol
 Fa Sol Fa Đô Rê Fa Đô
 Rê Đô Sòl Đô Là Sòl Đô Đô Là Sòl Đô Fà

 Sòl Sol Fa
 Fa Sol Fa Đô Đô Fa Rê Đô Sòl
 Đô Fà Sòl Đô Là Sòl Fà Sòl

 Fa La Sol
 Sol Fa Sol Fa Rê Sol Mi Rê Đô
 Rê Đô Sòl Đô Rê Fa La Sol

 Fa Sol Fa
 Fa Sol Fa Đô Fa Rê Đô Sòl
 Fà Sòl Đô Là Sòl Fà Sòl

 Fa La Sol
 Sol Fa Sol Fa Rê
 Sol Mi Rê Đô Rê Đô Sòl Đô Đô Fa Sol Fa

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)