Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hát Với Chú Ve Con - Hồng Nhung

Artist: Thanh Tùng
Tabs: Diatonic  
+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 -6 +6
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
+5 -4 +4 -3'' , +4 +4 +4 -4 +5
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 -6 +6
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
+5 -4 +4 -3'' , -2 +4 +4 -4 +5
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng

+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 -6 +6
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
+5 -4 +4 -3'' , -2 +4 +4 -4 +5
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 -6 +6
Một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em
+5 -4 +4 -3'' , -3'' +4 -4 +4
nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên

-6 +7 +7 -6 +7 , -8 , -7 -6 +6
Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
+6 -6 +7 +7 -6 +7 , -8 , -7 -6 +6
và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
+6 -7  -6 / +6 -6  +6
   chú  ve       bé   con

-6 +7 +7 -6 +7 , -8 , -7 -6 +6
Đời cho ta lời ca hát để yêu người
+6 -6 +7 +7 -6 +7 , -8 , -7 -6 +6
và người cho ta lời ca hát để yêu đời
-7 -6 / +6 -6 +6
thiết tha đó em

+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 +6
Giọt mưa rơi trong đất chiếc lá bỗng xanh
+5 -4 +4 -3'' , -2 +4 +4 -4 +5 , +6
hoá chú ve nhõ để ngày ngày ca hát
+5 +6 +6 -6 , +6 -6 -6 -6 -6 +6
Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
+5 -4 +4 -3'' , -3'' +4 -4 +4
Hỡi chú ve nhõ ngày đêm hát ca...

Tabs: Tremolo 
11 13 13 14 , 13 14 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 9 9 9 10 11
 11 13 13 14 , 13 14 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 7 9 9 10 11

 11 13 13 14 , 13 14 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 7 9 9 10 11
 11 13 13 14 , 13 14 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 6 9 10 9

 14 15 15 14 15 , 18 , 16 14 13
 13 14 15 15 14 15 , 18 , 16 14 13
 13 16 14 / 13 14 13

 14 15 15 14 15 , 18 16 14 13
 13 14 15 15 14 15 , 18 16 14 13
 16 14 / 13 14 13

 11 13 13 14 , 13 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 7 9 9 10 11 13
 11 13 13 14 , 13 14 14 14 14 13
 11 10 9 6 , 6 9 10 9

Video Music 

Sheet Music
Note:
Mi Sol Sol La Sol La La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol Sol La Sol La La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Sòl Đô Đô Rê Mi

 Mi Sol Sol La Sol La La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Sòl Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol Sol La Sol La La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Là Đô Rê Đô

 La Đố Đố La Đố Rế Si La Sol
 Sol La Đố Đố La Đố Rế Si La Sol
 Sol Si La Sol La Sol

 La Đố Đố La Đố Rế Si La Sol
 Sol La Đố Đố La Đố Rế Si La Sol
 Si La Sol La Sol

 Mi Sol Sol La Sol La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Sòl Đô Đô Rê Mi Sol
 Mi Sol Sol La Sol La La La La Sol
 Mi Rê Đô Là Là Đô Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)