Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Gọi Đò - Dương Ngọc Thái

Artist: Hồng Xương Long
Tabs: Diatonic 
-3'' -2 -2'' -4
Gọi đò ơi!
-6 -7 -6 , +6 -4 , +6 -5 -4
ai giúp đưa tôi kịp sang đò
-3 -3 -3'' -2
Bên kia sông này
-3'' -4 +5 , +6 +5 , -7 -6
người ta đang tưng bừng đón dâu.

-6 -5 -8
Gọi đò ơi!
+8 , -8 +7 , -8 -7 , -6 +6
cớ sao không có ai đưa đò
-7 -6 , +5 +5 , +6 +5 -7 -6
để con đò buồn hiu quạnh bến quê!
-4 -5 +6 , -6 +6 -4 -4
Chẳng còn ai nhớ mong mình về.

+6 -6 -8
Ngày đi...
-7 -7 -7 -6 +6 +6
em đưa tôi qua đò chiều
+5 +6 , +5 -4  +4  , -6   -4 , -4 -5  +6
em hứa    bao  điều  mãi đợi   chờ  nhau
+6 -5 +6 , -6 +6 , -6 -8
nhưng mà sao em lại quên!

-8 -8 -8 , -8 -8
Em quên câu yêu thương
-7 -7  -7 , -7 -7
Bao năm xa quê hương
-6 +6 +6 , +5 +6 +5 , -4 +4
nay lại về sắt son câu thề
-3'' -4 , +5 +6 -6 , +6 -5 -4
mà người xưa bõ bến theo chồng!

-6 -5 -8
Đò ơi...
-7 -7 -7 -6 +6 +6
ai đưa tôi qua đò chiều
+5 +6 +5 +4 , -6 -4 -5 +6
cho nhắn đôi điều đến người mình yêu.
-6    -5  +6 , -6    +6 -6   -8
Tiếng hò ai  nghe  buồn  thiu.

-8 -8 -8 , -8 -8
Mai đi xa quê hương
-7 -7 -7 , -7 -7
mang trong tim yêu thương
-6 +6 +6 , +6 +5 -4 +4
duyên tình đầu thiết tha hôm nào
-3'' +4 -4 +5 , +6 -6 , -5 -4
mà giờ đây như nước qua cầu...

-6 -5 -8
Gọi đò ơi!...
-6 -5 +8
Gọi đò ơi! ...
-8 +7
ơi đò...
-8 -6 -5 -8
ơi hỡi đò ơi...

-6 -5 -8
Gọi đò ơi!...
-6 -5 +8
Gọi đò ơi!...
+8 +8 +8 , -8 +7
Ai đưa tôi qua đò...
+7 -6 +7 , -5 -8
ơi hỡi đò ơi...

-6 -5 -8
Gọi đò ơi!...
-6 -5 +8
Gọi đò ơi! ...
-8 +7
ơi đò...
-8 -6 -5 -8
ơi hỡi đò ơi...
Tabs: Tremolo
6 7 4 10
 14 16 14 , 13 10 , 13 12 10
 8 8 6 7
 6 10 11 , 13 11 , 16 14

 14 12 18
 17 , 18 15 , 18 16 , 14 13
 16 14 , 11 11 , 13 11 16 14
 10 12 13 , 14 13 10 10

 13 14 18
 16 16 16 14 13 13
 11 13 , 11 10 9 , 14 10 , 10 12 13
 13 12 13 , 14 13 , 14 18

 18 18 18 , 18 18
 16 16 16 , 16 16
 14 13 13 , 11 13 11 , 10 9
 6 10 , 11 13 14 , 13 12 10

 14 12 18
 16 16 16 14 13 13
 11 13 11 9 , 14 10 12 13
 14 12 13 , 14 13 14 18

 18 18 18 , 18 18
 16 16 16 , 16 16
 14 13 13 , 13 11 10 9
 6 9 10 11 , 13 14 , 12 10
.....
Phần cuối :
 14 12 18
 14 12 17
 18 15
 18 14 12 18

 14 12 18
 14 12 17
 17 17 17 18 15
 15 14 15 12 18

 14 12 18
 14 12 17
 18 15
 18 14 12 18

Video Music :

Sheet Music
Note: 
Là Sòl Fà Rê
 La Si La Sol Rê Sol Fa Rê
 Sì Sì Là Sòl
 Là Rê Mi Sol Mi Si La

 La Fa Rế
 Mí Rế Đố Rế Si La Sol
 Si La Mi Mi Sol Mi Si La
 Rê Fa Sol La Sol Rê Rê

 Sol La Rế
 Si Si Si La Sol Sol
 Mi Sol Mi Rê Đô La Rê Rê Fa Sol
 Sol Fa Sol La Sol La Rế

 Rế Rế Rế Rế Rế
 Si Si Si Si Si
 La Sol Sol Mi Sol Mi Rê Đô
 Là Rê Mi Sol La Sol Fa Rê

 La Fa Rế
 Si Si Si La Sol Sol
 Mi Sol Mi Đô La Rê Fa Sol
 La Fa Sol La Sol La Rế

 Rế Rế Rế Rế Rế
 Si Si Si Si Si
 La Sol Sol Sol Mi Rê Đô
 Là Đô Rê Mi Sol La Fa Rê
....
Phần cuối :
 La Fa Rế
 La Fa Mí
 Rế Đố
 Rế La Fa Rế

 La Fa Rế
 La Fa Mí
 Mí Mí Mí Rế Đố
 Đố La Đố Fa Rế

 La Fa Rế
 La Fa Mí
 Rế Đố
 Rế La Fa Rế

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)