Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Give me some sunshine(3 idiots) - Shantanu Moitra


Tabs: Tremolo 
  11 11 11 9 10 11 10 9 10 11 11 11 11 9
 10 11 10
 9 10 11 11 11 9 10 11 10 9 16 14 9 9
 14 9 10
 11 11 11 13 11 10 9 10 11 11 11 13 14 13 11 10
 9 10 11 11 11 9 10 11 10 9 16 14 9 9
 14 9 10
 18 11 11 11 11 18 15 18 11 11
 15 18 11 18
 18 11 11 11 11 18 15 18 15 15

 16 14 15 15 14 15 18
 18 11 11 11 11 18 15 18 11 19
 15 18 11 18

 18 11 11 11 11 18 15 18 15 15
 16 14 15 15 14 15 18 15
 11 11 11 9 10 9 11 11 13 9 10
 9 10 11 11 11 9 10 11 10 9 9 9
 14 9 10
 11 11 11 9 10 9 11 11 13 9 10
 15 18 11 11 11 15 18 15 16 14 15
 20 11 20 19
 11 11 11 13 11 10 9 10 11 11 11 13 14 13 11 10
 9 10 11 11 11 9 10 11 10 11 11 13
 13 13 13 14 15 18
Tabs: Diatonic 
(By: harshul3311 - Harptabs)
Saari umar hum  Mar mar ke jee liye
5  5  5  4 -4 5 -4  4 -4 5 5 5   5  4
-4 5-4
Ek pal to ab humein jeene do Jeene do
4-4 5   5  5  4 -4 5 -4  4 -7 -6  4  4
 -6  4 -4
Saari umar hum Mar mar ke jee liye
5  5  5  6 5 -4 4 -4 5 5 5  6 -6 6 5 -4
Ek pal to ab humein jeene do Jeene do
4-4 5   5  5  4 -4 5 -4  4 -7 -6  4  4
 -6  4 -4
Give me some sunshine Give me some rain
-8 5  5  5    5  -8 7   -8 5  5
 7    -8 5 -8
Give me another chance I wanna grow up once again
-8 5  5  5 5 -8    7 -8    7 7
 -7  -6    7  7    -6 7 -8
Give me some sunshine Give me some rain
-8 5  5  5    5  -8 7   -8 5  9
 7    -8 5 -8
Give me another chance I wanna grow up once againnnn
-8 5  5  5 5 -8    7 -8    7 7
 -7  -6    7  7    -6 7 -8 7
Bachpan to gaya Jawani bhi gayi
5   5   5  4 -4  4 5 5  6   4 -4
Ek pal to ab humein Jeene do jeene do
4-4 5   5  5  4 -4 5 -4  4 -7 -6  4  4
 -6  4 -4
Bachpan to gaya Jawani bhi gayi
5   5   5  4 -4  4 5 5  6   4 -4
Ek pal to ab humein Jeene do jeene doo
7 -8 5   5  5  7 -8    7 -7 -6  7
 -9  5  -9 9
Saari umar hum Mar mar ke jee liye
5  5  5  6 5 -4 4 -4 5 5 5  6 -6 6 5 -4
Ek pal to ab humein jeene do Jeene do..o.o
4-4 5   5  5  4 -4 5 -4  5  5  6
 6  6  6 -6 7 -8

Video Harmonica 02:02:
 
  
Video Music :
 

Sheet Music
Note: 
  Mi Mi Mi Đô Rê Mi Rê Đô Rê Mi Mi Mi Mi Đô
 Rê Mi Rê
 Đô Rê Mi Mi Mi Đô Rê Mi Rê Đô Si La Đô Đô
 La Đô Rê
 Mi Mi Mi Sol Mi Rê Đô Rê Mi Mi Mi Sol La Sol Mi Rê
 Đô Rê Mi Mi Mi Đô Rê Mi Rê Đô Si La Đô Đô
 La Đô Rê
 Rế Mi Mi Mi Mi Rế Đố Rế Mi Mi
 Đố Rế Mi Rế
 Rế Mi Mi Mi Mi Rế Đố Rế Đố Đố
 Si La Đố Đố La Đố Rế
 Rế Mi Mi Mi Mi Rế Đố Rế Mi Sól
 Đố Rế Mi Rế

 Rế Mi Mi Mi Mi Rế Đố Rế Đố Đố
 Si La Đố Đố La Đố Rế Đố
 Mi Mi Mi Đô Rê Đô Mi Mi Sol Đô Rê
 Đô Rê Mi Mi Mi Đô Rê Mi Rê Đô Đô Đô
 La Đô Rê
 Mi Mi Mi Đô Rê Đô Mi Mi Sol Đô Rê
 Đố Rế Mi Mi Mi Đố Rế Đố Si La Đố
 Fá Mi Fá Sól
 Mi Mi Mi Sol Mi Rê Đô Rê Mi Mi Mi Sol La Sol Mi Rê
 Đô Rê Mi Mi Mi Đô Rê Mi Rê Mi Mi Sol
 Sol Sol Sol La Đố Rế

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)