Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Em Là Hoa Hồng Nhỏ - Trịnh Công Sơn

Tabs: Diatonic 
+6 -7 -4 -4 +6 -4 -3
Em sẽ là mùa xuân của mẹ
-6 +7 -4 -6 +7 -6 -7
Em sẽ là màu nắng của cha
+6 -7 -4 -4 +6 -4 +4
Em đến trường học bao điều lạ
+4 +5 -3'' , -3'' +5 -4' -4
môi biết cười là những nụ hoa

+6 -7 -4 -4 +6 -4 -3
Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
-6 +7 -4 -6 +7 -6 -7
Em gối đầu trên những dòng thơ
+6 -7 -4 -4 +6 -4 +4
Em thấy mình là hoa hồng nhõ
+4 +5 -3'' , -4 -6 +5o +6
bay giữa trời làm mát ngày qua

+6 -7 -7 , +6 +5 +5
Trời mênh mông đất hiền hòa
+5o -6 -6 , +6 -4 -3''
bàn chân em đi nhè nhẹ
-4 -4 -2 -3 -4 -6 -6
đưa em vào tìnhngười bao la

+6 -7 -4 -4 +6 -4 -3
Cây có rừng bầy chim làm tổ
-6 +7 -4 -6 +7 -6 -7
Sông có nguồn từ suối chảy ra
+6 -7 -4 -4 +6 -4 +4
Tim mỗi người là quê nhà nhõ
+4 +5 -7 -6 -4 +5o +6
Tình nồng thắm như mặt trời xa

Tabs: Tremolo 
13 16 10 10 13 10 8
 14 15 10 14 15 14 16
 13 16 10 10 13 10 9
 9 11 6 6 11 9 10

 13 16 10 10 13 10 8
 14 15 10 14 15 14 16
 13 16 10 10 13 10 9
 9 11 6 10 14 11b 13

 13 16 16 13 11 11
 12 14 14 13 10 6
 10 10 7 8 10 14 14

 13 16 10 10 13 10 8
 14 15 10 14 15 14 16
 13 16 10 10 13 10 9
 9 11 16 14 10 11 13

Video Music 
Sheet Music
Note: 
Sol Si Rê Rê Sol Rê Sì
 La Đố Rê La Đố La Si
 Sol Si Rê Rê Sol Rê Đô
 Đô Mi Là Là Mi Đô Rê

 Sol Si Rê Rê Sol Rê Sì
 La Đố Rê La Đố La Si
 Sol Si Rê Rê Sol Rê Đô
 Đô Mi Là Rê La Mib Sol

 Sol Si Si Sol Mi Mi
 Fa La La Sol Rê Là
 Rê Rê Sòl Sì Rê La La

 Sol Si Rê Rê Sol Rê Sì
 La Đố Rê La Đố La Si
 Sol Si Rê Rê Sol Rê Đô
 Đô Mi Si La Rê Mi Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)