Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Điều Ngọt Ngào Nhất - Cao Thái Sơn

 Cảm âm bởi : z0n - Harmonica4u
Tabs: Tremolo 
6 11 10 9 8 6 , 6 6 8 9 8 ( hoặc  9 10 9 )
6 8 8 8 8 8 9 8 6
6 11 10 9 10 11 11 10 11 13 14 13
8 9 10 7 6 8 9 8 6
6 11 10 9 8 6 , 6 6 8 9 8
6 8 8 8 8 8 9 8 6
6 11 10 9 10 11 11 10 11 13 14 13
8 9 10 7 6 8 9 8 6

6 11 10 9 10 11 11 10 11 10 11 13
10 11 13 13 13 13 11 10 11 11
6 11 10 9 10 11 11 10 11 10 11 13
10 11 13 13 13 13 14 16 14
6 11 10 9 10 11 11 10 11 10 11 13
10 11 13 13 13 13 11 10 11 11
6 11 10 9 10 11 11 10 11 10 11 13
10 11 13 14 13 13 11 13 14 

Tabs: Diatonic 

 -3" 5 -4 4 -3 -3" -3" -3" -3 4 -3 4 -4 4
 -3" -3 -3 -3 -3 -3 4 -3 -3"
 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 6 -6 6
 -3 4 -4 -2 -3" -3 4 -3 -3"
 -3" 5 -4 4 -3 -3" -3" -3" -3 4 -3
 -3" -3 -3 -3 -3 -3 4 -3 -3"
 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 6 -6 6
 -3 4 -4 -2 -3" -3 4 -3 -3"

 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 5 6
 -4 5 6 6 6 6 5 -4 5 5
 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 5 6
 -4 5 6 6 6 6 -6 -7 -6
 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 5 6
 -4 5 6 6 6 6 5 -4 5 5
 -3" 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 5 6
 -4 5 6 -6 6 6 5 6 -6

Video Harmonica 
 

 Video Music

Sheet Music
Note: 
  Là Mi Rê Đô Sì Là Là Là Sì Đô Sì Đô Rê Đô
 Là Sì Sì Sì Sì Sì Đô Sì Là
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Sol La Sol
 Sì Đô Rê Sòl Là Sì Đô Sì Là
 Là Mi Rê Đô Sì Là Là Là Sì Đô Sì
 Là Sì Sì Sì Sì Sì Đô Sì Là
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Sol La Sol
 Sì Đô Rê Sòl Là Sì Đô Sì Là

 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol
 Rê Mi Sol Sol Sol Sol Mi Rê Mi Mi
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol
 Rê Mi Sol Sol Sol Sol La Si La
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol
 Rê Mi Sol Sol Sol Sol Mi Rê Mi Mi
 Là Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol
 Rê Mi Sol La Sol Sol Mi Sol La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)