Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đêm Trường Sơn Nhớ Bác

Artist: Trần Chung
Tabs: Diatonic 
+5 -4 +5
Đêm Trường Sơn
+6 +6 -4 , +5 -4 +5
chúng cháu nhìn trăng nhìn cây
-3''    +4    -4 /    -4 +5  +5
cảnh về khuya   như     vẽ
+4 +4 , -4 +4 -4 +4 -4
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
 -4 -3 , -4 +5 +4 -3''
 Bác như đã đến nơi này

-6 ,  -6 +6 -6
Ơi đêm Trường Sơn
-6 -7 +7 -7 -6 -7 +7 -6
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa
+5 -6 +6 +5 +6 -6
mà ngỡ như từ Pác Bó
+6 -6 -4 , +5 +5 +5
suối về đây ngân nga
+5 +5 -3 +5 ,  -4 -4 +4 -4
âm vang Trường Sơn âm vang Trường Sơn

-3'' -3'' +4 , -4 +5 -3'' , -4 +5
Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác
-4 -4 +5 , +6 +6 -4  , +5 +6
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
+6 +5 +6 -7 , -8 , +7 -6 -6
Con đường của Bác mới đi qua...

Tabs: Tremolo
11 10 11
 13 13 10 , 11 10 11
 6 9 10 / 10 11 11
 9 9 , 10 9 10 9 10
 10 8 , 10 11 9 6

 14 , 14 13 14
 14 16 15 16 14 16 15 14
 11 14 13 11 13 14
 13 14 10 , 11 11 11
 11 11 8 11 , 10 10 9 10

 6 6 9 , 10 11 6 , 10 11
 10 10 11 , 13 13 10 , 11 13
 13 11 13 16 , 18 , 15 14 14

Video Music:
 
Sheet Music
Note: 
Mi Rê Mi
 Sol Sol Rê Mi Rê Mi
 Là Đô Rê Rê Mi Mi
 Đô Đô Rê Đô Rê Đô Rê
 Rê Sì Rê Mi Đô Là

 La La Sol La
 La Si Đố Si La Si Đố La
 Mi La Sol Mi Sol La
 Sol La Rê Mi Mi Mi
 Mi Mi Sì Mi Rê Rê Đô Rê

 Là Là Đô Rê Mi Là Rê Mi
 Rê Rê Mi Sol Sol Rê Mi Sol
 Sol Mi Sol Si Rế Đố La La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)