Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đất Nước Trọn Niềm Vui

Artist: Hoàng Hà
Tabs: Diatonic 
+6 , +6 +6 , +6 -6 +7 -6 +6 +5 -4 +4 -4 , -6 -6
Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay
+4 -4 -5 +6 +6 , -6 +7 -6 +6 +4 -4 +6
rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây
-3  -3''   -4 , -4 +6 +5 , +6 -4 +4 -2
Sài Gòn ơi  vững tin    đã bao năm rồi
-2 +4 -4 , +5 -4 +4 +5
một ngày vui giải phóng

+6 , +6 +6 , +6 -6 +7 -6 +6 +5 -4 +4 -4 , -6 -6
Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông
+4 -4 -5 +6 +6 , -6 +7 -6 +6 +4 -4 +6
rạo rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân
-3 -3'' -4 , -4 +6 +5 , +6 -4 +4 -2
thành đồng ơi sắt son đã vang khải hoàn
-5 , -4 -6 -5 +5 , +5 +5 -6 +5 -4 , +5 -2 -3 +4
ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương

+6 +7 .... -8 +7 -7 .... -7 +7 +5 ... +6 -6 -4
   hơ ơ         ơ ơ...         ơ ơ...           ơ

+4 -4 -7 , -7 -7 -7 -7 -7 , +7 -7  -7
hội toàn thắng náo nức đất nước ta muốn bay lên
-7 +7 -7 +7 -7 -6 , -6 -7 -6 -6
say ngắm sông núi hiên ngang ta muốn reo vang
-7 -6 +6 +5 +6 -6
hát ca muôn đời Việt Nam
-4 -7 -6 +6
tổ quốc anh hùng
+4 +4 +4 +5 +4 -3 , -3 +4 -3 -3'' , -3'' -3 -3'' -2
ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường
-2 -3 +4 -4 +6
giành một ngày toàn thắng
-5 -6
đẹp quá

+4 -4 -7 , -7 -7 -7 -7 -7 , +7 -7  -7
Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh ta muốn ôm hôn
-7 +7 -7 +7 -7 -6 , -6 -7 -6 -6
mỗi tấc đất quê hương ta muốn ca vang
-7 -6 +6 +5 +6 -6
bước chân những người chiến sĩ
-4 -7 -6 +6
giải phóng kiên cường
+4 +4 +4 +5 +4 -3 , -3 +4 -3 -3'' , -3'' -3 -3'' -2
đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời
-2 -3 +4 -4 +6
đẹp niềm tin mãi mãi
-5 -6 +6 -4
tổ quốc muôn đời
+4 -4 +6 -6 -7 +7 -8
trọn vẹn cả non sông thống nhất
+6 +8 , -8 +6 , -7 +7
rạng rỡ Việt Nam.


Tabs: Tremolo 
13 , 13 13 , 13 14 15 14 13 11 10 9 10 , 14 14
 9 10 12 13 13 , 14 15 14 13 9 10 13
 8 6 10 , 10 13 11 , 13 10 9 7
 7 9 10 , 11 10 9 11

 13 , 13 13 , 13 14 15 14 13 11 10 9 10 , 14 14
 9 10 12 13 13 , 14 15 14 13 9 10 13
 8 6 10 , 10 13 11 , 13 10 9 7
 12 , 10 14 12 11 , 11 11 14 11 10 , 11 7 8 9

 13 15 ... 18 15 16 ... 16 15 11 ... 13 14 10

 9 10 16 , 16 16 16 16 16 , 15 16 16
 16 15 16 15 16 14 , 14 16 14 14
 16 14 13 11 13 14
 10 16 14 13
 9 9 9 11 9 8 , 8 9 8 6 , 6 8 6 7
 7 8 9 10 13
 12 14

 9 10 16 , 16 16 16 16 16 , 15 16 16
 16 15 16 15 16 14 , 14 16 14 14
 16 14 13 11 13 14
 10 16 14 13
 9 9 9 11 9 8 , 8 9 8 6 , 6 8 6 7
 7 8 9 10 13
 12 14 13 10
 9 10 13 14 16 15 18
 13 17 , 18 13 , 16 15

Video Music:
 

Sheet Music
Note: 
Sol Sol Sol Sol La Đố La Sol Mi Rê Đô Rê La La
 Đô Rê Fa Sol Sol La Đố La Sol Đô Rê Sol
 Sì Là Rê Rê Sol Mi Sol Rê Đô Sòl
 Sòl Đô Rê Mi Rê Đô Mi

 Sol Sol Sol Sol La Đố La Sol Mi Rê Đô Rê La La
 Đô Rê Fa Sol Sol La Đố La Sol Đô Rê Sol
 Sì Là Rê Rê Sol Mi Sol Rê Đô Sòl
 Fa Rê La Fa Mi Mi Mi La Mi Rê Mi Sòl Sì Đô

 Sol Đố Rế Đố Si Si Đố Mi Sol La Rê

 Đô Rê Si Si Si Si Si Si Đố Si Si
 Si Đố Si Đố Si La La Si La La
 Si La Sol Mi Sol La
 Rê Si La Sol
 Đô Đô Đô Mi Đô Sì Sì Đô Sì Là Là Sì Là Sòl
 Sòl Sì Đô Rê Sol
 Fa La

 Đô Rê Si Si Si Si Si Si Đố Si Si
 Si Đố Si Đố Si La La Si La La
 Si La Sol Mi Sol La
 Rê Si La Sol
 Đô Đô Đô Mi Đô Sì Sì Đô Sì Là Là Sì Là Sòl
 Sòl Sì Đô Rê Sol
 Fa La Sol Rê
 Đô Rê Sol La Si Đố Rế
 Sol Mí Rế Sol Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)