Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đất Nước Lời Ru - Anh Thơ

Artist: Văn Thành Nho
Tabs: Diatonic
+5 +5 , +4 +5 +5
Ru con mẹ ru con
+5 +4 , -3'' , -3'' -3''
tiếng ru cả cuộc đời
+5 +5 , +4 +5
Ru con lời ru
+5 +4 , -3'' , -2 -3''
cất lên từ ngàn đời.
+6 -6 , -6 , +6 -6 -6
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa
 -6 -6 , +6 , -4 +5
đi khai thiên lập địa
+6 -6 , -6 , +6 -6 , -6
Lạc Long Quân cùng bao con
-6 -6 , +6 , -4 +5
đi ra nơi biển cả.

-6 +8 , +8 , +8 +7 , +8
Để đất nước mãi rực rỡ
-6 +8 , +8 , +8 +7 , +8
một gấm vóc mãi rạng rỡ.
+7 , +7 +7 +7 , -6 +7 +7
Qua bao gian lao Việt Nam ta
-7 ,  -7 -7 -7 , +6 -7 -7
ôi bao yêu thương Việt Nam ta
+5 +5 -7 , -7 +8 -7
ngàn lời ru trong bão giông
+6 +6 +6 , -6 , -6 , -6 -6
mà ngọt ngào sao câu dân ca...

Ru con mẹ ru con
tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru
cất lên từ ngàn đời.
Biển xanh xanh trời xanh xanh
cho con bao hy vọng
rừng xanh xanh dòng sông xanh
cho con bao hy vọng.

Lửa đã cháy ở phía trước
lửa sáng mãi tình đất nước.
Nên bao năm cha hành quân xa
nay thêm bao con cùng đi xa
một màu xanh như áo cha
để mẹ lại ru trong bao la...

+6 -6 ,  -6 , +6 -4  +5
A ơi ơi à ơi...
+6 -6 ,  -6 , +6 -4 +5
a ơi ơi à ơi...
+6 -6 ,  -6 , +6 -6
a ơi ơi à ơi....

Tabs: Tremolo
11 11 , 9 11 11
 11 9 , 6 , 6 6
 11 11 , 9 11
 11 9 , 6 , 7 6

 13 14 , 14 , 13 14 14
 14 14 , 13 , 10 11
 13 14 , 14 , 13 14 , 14
 14 14 , 13 , 10 11

 14 17 , 17 , 17 15 , 17
 14 17 , 17 , 17 15 , 17
 15 , 15 15 15 , 14 15 15
 16 , 16 16 16 , 13 16 16
 11 11 16 , 16 17 16
 13 13 13 , 14 , 14 14 14

.......
 13 14 , 14 , 13 10 11
A ơi ơi à ơi...
 13 14 , 14 , 13 10 11
a ơi ơi à ơi...
 13 14 , 14 , 13 14
a ơi ơi à ơi...

Video Music :
 
Sheet Music 

Note:
Mi Mi Đô Mi Mi
 Mi Đô Là Là Là
 Mi Mi Đô Mi
 Mi Đô Là Sòl Là

 Sol La La Sol La La
 La La Sol Rê Mi
 Sol La La Sol La La
 La La Sol Rê Mi

 La Mí Mí Mí Đố Mí
 La Mí Mí Mí Đố Mí
 Đố Đố Đố Đố La Đố Đố
 Si Si Si Si Sol Si Si
 Mi Mi Si Si Mí Si
 Sol Sol Sol La La La La

......
 Sol La La Sol Rê Mi
 Sol La La Sol Rê Mi
 Sol La La Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)