Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đập Vỡ Cây Đàn - Quang Lê

Artist:  Tùng Vân
Tabs: Diatonic 
-4 +5 +6 +5 -4 -3''
Đập vỡ cây đàn...
-3'' -3'' , -4 +6 +5 -4 -3''
Giận đời đập vỡ cây đàn...
+5 +6 +5 +6 -6
Người ơi... người ơi!...
-6 +7 -6 +7
Tình ơi... tình ơi!...
+7 -8 +8 -8 +7 -6 / +5 +5 , -6 +8 , -8 +7 -8
Đập vỡ cây đàn    Giận đời bạc trắng như vôi...
+5 +5 -6 +7 -7 -6 +5
Giận người phiền não quên lời...

Đập vỡ cây đàn...
Giận người con gái yêu đàn...
Buồn ơi... buồn ơi!...
Làm sao để nguôi...
Đập vỡ cây đàn...
Giận người đổi trắng thay đen...
+5 +5 , -8 -7 , +6 -6
Giận đời trở như bàn tay ....

-6 -6 -7 -7o
Chuyện ngày qua...
-7o -6 -6 -7 +8
tôi gặp người con gái
-7o -6 -7 +5o +5
mang giọng ca thật buồn...
+5 -3 +5 -3''
Em bảo tôi rằng...
-6 -6 +5 +5
anh đi học đàn...
-3 +5 -6 -7o -7 -7
để đàn theo lúc em ca...
-7o -6 -7 +5o +5 -7
những ngày hoa mộng đời ta...

-7o -7o -7 -6
Tôi thương nàng...
-7 -6 -6 -7 +8
nên vội vàng lên tỉnh
-7o -6 -7 +5o +5
đi tìm buổi học đàn...
+5 -3 +5 -3''
Sau một năm trường...
+5 -3 +5 -6 -7 -7o
tôi trở về quê hương.
-7 -6 -7 +8
Nhưng người em gái
+5 -7o +8 -7o -7 -6
ngày ấy đã đi rồi...

Tôi hõi thăm dò...
từng người trong xóm tìm nàng...
Nàng đâu... nàng đâu?...
Nàng đâu... nàng đâu?...
Người báo tin buồn... nàng gặp nhạc sĩ vang danh...
rồi cùng xây đắp gia đình...

Tôi xót thương nàng
mà rồi tôi xót thương mình...
Đời ơi còn chi!...
Đàn ơi biệt ly!...
Đập vỡ cây đàn...
Giận người đổi trắng thay đen...
Giận đời trở như bàn tay...

Tabs: Tremolo
10 11 13 11 10 6
 6 6 , 10 13 11 10 6
 11 13 11 13 14
 14 15 14 15
 15 18 17 18 15 14 / 11 11 , 14 17 , 18 15 18
 11 11 14 15 16 14 11

10 11 13 11 10 6
 6 6 , 10 13 11 10 6
 11 13 11 13 14
 14 15 14 15
 15 18 17 18 15 14 / 11 11 , 14 17 , 18 15 18
 11 11 , 18 16 , 13 14

 14 14 16 15
 15 14 14 16 17
 15 14 16 12 11
 11 8 11 6
 14 14 11 11
 8 11 14 15 16 16
 15 14 16 12 11 16

 15 15 16 14
 16 14 14 16 17
 15 14 16 12 11
 11 8 11 6
 11 8 11 14 16 15
 16 14 16 17
 11 15 17 15 16 14

Video Harmonica:
 

Video Music:
   
Sheet Music
Note: 
Rê Mi Sol Mi Rê Là
 Là Là Rê Sol Mi Rê Là
 Mi Sol Mi Sol La
 La Đố La Đố
 Đố Rế Mí Rế Đố La Mi Mi La Mí Rế Đố Rế
 Mi Mi La Đố Si La Mi

Rê Mi Sol Mi Rê Là
 Là Là Rê Sol Mi Rê Là
 Mi Sol Mi Sol La
 La Đố La Đố
 Đố Rế Mí Rế Đố La Mi Mi La Mí Rế Đố Rế
 Mi Mi Rế Si Sol La

 La La Si Sib
 Sib La La Si Mí
 Sib La Si Mib Mi
 Mi Sì Mi Là
 La La Mi Mi
 Sì Mi La Sib Si Si
 Sib La Si Mib Mi Si

 Sib Sib Si La
 Si La La Si Mí
 Sib La Si Mib Mi
 Mi Sì Mi Là
 Mi Sì Mi La Si Sib
 Si La Si Mí
 Mi Sib Mí Sib Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)