Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dáng Đứng Bến Tre - Ngọc Yến

Artist: Nguyễn Văn Tý
Lưu ý: Luyến rất nhiều 
Tabs: Diatonic
+6  +6 +7  +6  +6 +7  +5
Ai   đứng  như   bóng dừa
-4 +6   -3    +4    -4    +6
  Tóc   dài  bay trong gió
+8  -8   -8 +8      +6      +6 +8 -8
    có      phải    người    còn đó
-7 +7 -8 +8 +9 , +7   -8 +8 +9 +8 -8
là    con    gái     của        Bến     Tre
+8   -8 +9  +7 , -8 +8 +9 +8 -8
con    gái   của        Bến     Tre
+7 +7 -7 -6 , -4 +6
năm xưa đi trong đạn lửa
-5 -5 +6 -6 +5 +6 +5 -4 -4
đi như nước lũ tràn về
+5 , -4 +6 , +5 -4 -3

Ơi những con người
+4    -4     -3      +4  -4 +5 -4
làm nên Đồng Khởi
-6 , -6 -8 +7 -7 -4
Ơi những cây dừa
-4 +6 -7 +7 , -8 +8 -8
để lại cho ta bóng quê
+7 , -8 +8 -8 +7 -4
Ơi       tóc    ai    dài
+4 -4 , +6 +7 -8 -7 -8 +6
để lại dáng đứng Bến Tre.
-6 , +7 -8 , +7 -7 -4
Ơi     tóc       ai    dài
+4 -4 +6 +7 , -8 -7 -8 +6
để lại dáng đứng Bến Tre.

-8  +9 +9 +8 +8 -8
Mỗi  lúc   đi    x  a
-7 +7 ,  -8 +8 , -8 +8   -8
dừa ơi  ta nhớ     lắm  nghen
+6    -8 +9 , +8 +9 , +8   +8 -8
vườn trái        trái    xum   xuê
-7      +7 , -8 +8 , -8 +7 -8
biển khơi tôm cá đầy ghe.
+7 +8 -8 +7 -7 -4
Nhớ con sông dài
-4         -6 ,    -6 +7 -6 ,    +7     -8 , +8 -8
Hàm Luông     bến ta     quen ghé
-7   +7 -8 +8 -8    +8 -8   -4
lại         nhớ        tóc ai    dài
-4 -6 , -6 +7 +7 -8 -7 -8 +6
còn mang dáng đứng Bến Tre...

Tabs: Tremolo
13 13 15 13 13 15 11
 10 13 8 9 10 13
 17 18 18 17 13 13 17 18
 16 15 18 17 19 , 15 18 17 19 17 18
 17 18 19 15 , 18 17 19 17 18
 15 15 16 14 , 10 13
 12 12 13 14 11 13 11 10 10
 11 , 10 13 , 11 10 8
 9 10 8 9 10 11 10
 14 , 14 18 15 16 10
 10 13 16 15 , 18 17 18
 15 , 18 17 18 15 10
 9 10 , 13 15 18 16 18 13
 14 , 15 18 , 15 16 10
 9 10 13 15 , 18 16 18 13

 18 19 19 17 17 18
 16 15 , 18 17 , 18 17 18
 13 18 19 , 17 19 , 17 17 18
 16 15 , 18 17 , 18 15 18
 15 17 18 15 16 10
 10 14 , 14 15 14 , 15 18 , 17 18
 16 15 18 17 18 17 18 10
 10 14 , 14 15 15 18 16 18 13

Video Music :

Sheet Music
Note:
Rê Sol Sì Đô Rê Sol
 Mí Rế Rế Mí Sol Sol Mí Rế
 Si Đố Rế Mí Sól Đố Rế Mí Sól Mí Rế
 Mí Rế Sól Đố Rế Mí Sól Mí Rế
 Đố Đố Si La Rê Sol
 Fa Fa Sol La Mi Sol Mi Rê Rê
 Mi Rê Sol Mi Rê Sì
 Đô Rê Sì Đô Rê Mi Rê
 La La Rế Đố Si Rê
 Rê Sol Si Đố Rế Mí Rế
 Đố Rế Mí Rế Đố Rê
 Đô Rê Sol Đố Rế Si Rế Sol
 La Đố Rế Đố Si Rê
 Đô Rê Sol Đố Rế Si Rế Sol

 Rế Sól Sól Mí Mí Rế
 Si Đố Rế Mí Rế Mí Rế
 Sol Rế Sól Mí Sól Mí Mí Rế
 Si Đố Rế Mí Rế Đố Rế
 Đố Mí Rế Đố Si Rê
 Rê La La Đố La Đố Rế Mí Rế
 Si Đố Rế Mí Rế Mí Rế Rê
 Rê La La Đố Đố Rế Si Rế Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)