Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân

Artist: Phạm Tuyên
Tabs: Diatonic 
+5 +7 -7 -6 , +6 +5 -6 , +6 -6 +5
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
+4 -4 +5 +6 , +5 +6 -6 , +7 -6 +6
một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
+5 -6 +6 +5 , -4 +4 -4 , +5 +6 -4
Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non
-6 +7 -6 +6 , +5 -4 , +4 -4 +4
vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

-6 , +6 +5 -6 , +7 -7 -6 , +6 +5 -6
Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
-3'' +4 -4 +5 -6 +6 +5 , -4 +4 -4
cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
-4 -5 -6 -8 , +7 -8 +7 , +7 -8 -6
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
+7 -8 +7 +6 , +7 -6 , +6 -6 +6
bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
+5 +6 -6 +7 , +8 -8 , +7 +8
và rồi từ đấy ánh dương soi đời mới
-8 +7 -6 +6 -6 +7 +8 -8 , +7 -8 +7
tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi.

Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời
Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai
Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi
Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười

Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau
cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân.
Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng
Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng.
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta...

Tabs: Tremolo 
11 15 16 14 , 13 11 14 , 13 14 11
 9 10 11 13 , 11 13 14 , 15 14 13
 11 14 13 11 , 10 9 10 , 11 13 10
 14 15 14 13 , 11 10 , 9 10 9

 14 , 13 11 14 , 15 16 14 , 13 11 14
 6 9 10 11 14 13 11 , 10 9 10
 10 12 14 18 , 15 18 15 , 15 18 14
 15 18 15 13 , 15 14 , 13 14 13
 11 13 14 15 , 17 18 , 15 17
 18 15 14 13 14 15 17 18 , 15 18 15

Video Music :
 
Sheet Music
Note:
Mi Đố Si La Sol Mi La Sol La Mi
 Đô Rê Mi Sol Mi Sol La Đố La Sol
 Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Mi Sol Rê
 La Đố La Sol Mi Rê Đô Rê Đô

 La Sol Mi La Đố Si La Sol Mi La
 Là Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Đô Rê
 Rê Fa La Rế Đố Rế Đố Đố Rế La
 Đố Rế Đố Sol Đố La Sol La Sol
 Mi Sol La Đố Mí Rế Đố Mí
 Rế Đố La Sol La Đố Mí Rế Đố Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)