Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Con Đường Đến Lớp - Cát Trắng

Artist: Lê Quốc Thắng
Tabs: Diatonic
+4 -3 -3'' -3'' -3'' +5 +5
Trên con đường ngày ngày đến lớp
+6 +5 , -4 +4 , -4 +5 -4 +4 -4 +5
lá rơi nhè nhẹ bên những hè phố.
+6 -4 , +5 -3'' +4 -2
Có ai với cả tấm lòng
+4 +4 -3'' -2 , -4 +5 , +5 -4 +4
đi trên con đường có những lá rơi.

+6 +6 , +6 +5 , -5 +6
Cho em muôn ngàn yêu thương,
-5 -5 , -3 -3 , -4 +5
cho em bài học quê hương.
-3'' -4 , -4 -4 -5 -5
Thầy mang cho em thêm tiếng hát
 -5 +5 , -3 -4 +4 -3 -3''
tuổi thơ đẹp những ước vọng.

-3'' +4 -4 +5 , -6 +7 ,-7 -6 -7
Hàng cây xanh thắm nhìn lá rơi nhẹ bay
-6 -6 -6 +6 -5 , +6 -5 -3 -3 -4 +5
vương trên tóc ai với bước chân thầm lặng bên phố.
 -4 +5 +4 , +4 -4 +5 +6 +6
Khi nắng hồng trở lại bên em.
-4 +5 +4 , +5 +5 -6 -7
Khi nắng vàng dìu dịu trải xuống.
+5 -7 -7 -7 , -7 +6 +5
Thầy mang cho em ước vọng
 -7 , +6 +5 , -7 -7 , +7 -6
đi trên con đường có những lá rơi.

Tabs: Tremolo 
9 8 6 6 6 11 11
 13 11 , 10 9 , 10 11 10 9 10 11
 13 10 , 11 6 9 7
 9 9 6 7 , 10 11 , 11 10 9

 13 13 , 13 11 , 12 13
 12 12 , 8 8 , 10 11
 6 10 , 10 10 12 12
 12 11 , 8 10 9 8 6

 6 9 10 11 , 14 15 , 16 14 16
 14 14 14 13 12 , 13 12 8 8 10 11
 10 11 9 , 9 10 11 13 13
 10 11 9 , 11 11 14 16
 11 16 16 16 , 16 13 11
 16 , 13 11 , 16 16 , 15 14

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Đô Sì Là Là Là Mi Mi
 Sol Mi Rê Đô Rê Mi Rê Đô Rê Mi
 Sol Rê Mi Là Đô Sòl
 Đô Đô Là Sòl Rê Mi Mi Rê Đô

 Sol Sol Sol Mi Fa Sol
 Fa Fa Sì Sì Rê Mi
 Là Rê Rê Rê Fa Fa
 Fa Mi Sì Rê Đô Sì Là

 Là Đô Rê Mi La Đố Si La Si
 La La La Sol Fa Sol Fa Sì Sì Rê Mi
 Rê Mi Đô Đô Rê Mi Sol Sol
 Rê Mi Đô Mi Mi La Si
 Mi Si Si Si Si Sol Mi
 Si Sol Mi Si Si Đố La
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)