Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Áng Mây Buồn - Cẩm Ly

Soạn tabs: La D. Hiền
Tabs: Tremolo 
 Intro :
14 13 11 13 11 10
11 10 9 10 11 14 13
14 13 14 15 14 15
14 15 18 18 18 17 18

14 13 11 13 11 10
11 10 9 10 11 14 13
14 13 11 13 11 10
11 10 9 10 11 12 13 15 16
-----------------------------

5 7 8 8 7 8
9 10 11 11 10 11
13 10 10 9 10 13 11
5 7 8 8 7 8
9 10 11 11 10 11
11 10 10 9 10 10 13 9

14 14 13 14 13 14 13 11 10 11
10 10 9 10 9 13 11
14 14 13 14 13 14 13 11 10 11
13 13 11 13 11 16 14

ĐK :
14 13 14 13 11 13 11 13 11 10
11 10 11 10 9 9 9 10 13 11
14 13 14 13 11 13 11 13 11 10
11 10 11 10 9 9 9 10 11 13 15 14

14 13 14 13 11 13 11 13 11 10
11 10 11 10 9 9 9 10 13 11
14 13 14 13 11 13 11 13 11 10
11 10 11 10 9 9 9 10 11 13 15 14
Tabs: Diatonic 
Intro :
-6 6 5 , 6 5 -4
5 -4 4 -4 5 -6 6
-6 6 -6 7 -6 7
-6 7 -8 -8 -8 8 -8

-6 6 5 , 6 5 -4
5 -4 4 -4 5 -6 6
-6 6 5 , 6 5 -4
5 -4 4 -4 5 -5 6 7 -7
----------------------
2 -2 -3 -3 -2 -3
4 -4 5 5 -4 5
6 -4 -4 4 -4 , 6 5

2 -2 -3 -3 -2 -3
4 -4 5 5 -4 5
5 -4 -4 4 -4 -4, 6 4

-6 -6 6 -6 , 6 -6 6 5 -4 5
-4 -4 4 -4 4 6 5
-6 -6 6 -6 , 6 -6 6 5 -4 5
6 6 5 6 5 -7 -6

ĐK :
-6 6 -6 6 5 , 6 5 6 5 -4
5 -4 5 -4 4 4 4 -4 6 5
-6 6 -6 6 5 , 6 5 6 5 -4
5 -4 5 -4 4 4 4 -4 5 6 7 -6

-6 6 -6 6 5 , 6 5 6 5 -4
5 -4 5 -4 4 4 4 -4 6 5
-6 6 -6 6 5 , 6 5 6 5 -4
5 -4 5 -4 4 4 4 -4 5 6 7 -6

Video Music:
Sheet Music
Note:
intro:
  La Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Đô Rê Mi La Sol
 La Sol La Đố La Đố
 La Đố Rế Rế Rế Mí Rế

 La Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Đô Rê Mi La Sol
 La Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol Đố Si
--------------------------------
 Mì Sòl Sì Sì Sòl Sì
 Đô Rê Mi Mi Rê Mi
 Sol Rê Rê Đô Rê Sol Mi
 Mì Sòl Sì Sì Sòl Sì
 Đô Rê Mi Mi Rê Mi
 Mi Rê Rê Đô Rê Rê Sol Đô

 La La Sol La Sol La Sol Mi Rê Mi
 Rê Rê Đô Rê Đô Sol Mi
 La La Sol La Sol La Sol Mi Rê Mi
 Sol Sol Mi Sol Mi Si La
Đk:
 La Sol La Sol Mi Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Mi Rê Đô Đô Đô Rê Sol Mi
 La Sol La Sol Mi Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi Sol Đố La

 La Sol La Sol Mi Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Mi Rê Đô Đô Đô Rê Sol Mi
 La Sol La Sol Mi Sol Mi Sol Mi Rê
 Mi Rê Mi Rê Đô Đô Đô Rê Mi Sol Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)