Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Vì Một Người Ra Di - Ưng Hoàng Phúc

Soạn tabs: Semi Sukune 
Tabs: Tremolo 
7 6 9 10 11, 11 10 9 10 6
7 7 6 9 6 9 10
7 6 9 10 11, 11 13 11 15 14
13 11 10 11 10 9 10

7 6 9 10 11, 11 10 9 10 6
7 7 6 9 6 9 10
7 6 9 10 11, 11 13 11 15 14
13 11 10 11 10 6 9

11 13 15 15 15 14 15 14 13 11
11 13 14 14 14 9 9 10 11
11 11 13 14 14 14 14 14 14 13 11
11 13 14 14 14 11 10 9 13
Tabs: Diatonic 
 -2 -3" 4 -4 5 5 -4 4 -4 -3"
 -2 -2 -3" 4 -3" 4 -4
 -2 -3" 4 -4 5 5 6 5 7 -6
 6 5 -4 5 -4 4 -4

 -2 -3" 4 -4 5 5 -4 4 -4 -3"
 -2 -2 -3" 4 -3" 4 -4
 -2 -3" 4 -4 5 5 6 5 7 -6
 6 5 -4 5 -4 -3" 4

 5 6 7 7 7 -6 7 -6 6 5
 5 6 -6 -6 -6 4 4 -4 5
 5 5 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 5
 5 6 -6 -6 -6 5 -4 4 6

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Sòl Là Đô Rê Mi Mi Rê Đô Rê Là
 Sòl Sòl Là Đô Là Đô Rê
 Sòl Là Đô Rê Mi Mi Sol Mi Đố La
 Sol Mi Rê Mi Rê Đô Rê

 Sòl Là Đô Rê Mi Mi Rê Đô Rê Là
 Sòl Sòl Là Đô Là Đô Rê
 Sòl Là Đô Rê Mi Mi Sol Mi Đố La
 Sol Mi Rê Mi Rê Là Đô

 Mi Sol Đố Đố Đố La Đố La Sol Mi
 Mi Sol La La La Đô Đô Rê Mi
 Mi Mi Sol La La La La La La Sol Mi
 Mi Sol La La La Mi Rê Đô Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)