Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Trường Xưa Yêu Dấu - Mắt Ngọc

Artist: Trần Thanh Tùng
 Tabs: Diatonic 
+5 -6 -7 +7 , +7 -7 +6  +6  -6 -6
Trường xưa yêu dấu biết bao kỷ niệm yêu thương
+5 -6 +7 -7 ,  +7 -8 -7 +6 +5 +5
bạn xưa cách xa biết đến khi nào gặp lại
-6 -8 +8 -9 -9 , -9 +8 +7 , -8 -8
tìm ai trong bóng nắng tiếng cô thầy thân thương
-6 -8 +8 -9 -9 , +8 -8 -8 , -9 +8
người như đang héo hắt hao gầy vì phấn sương

+5 -6 -7 +7 , +7 -7 +6  +6 -6 -6
mùa hè năm ấy đến trong một chiều mưa
+5 -6 +7 -7 , +7 -8 -7 +6 +5
giờ chia cách xa những cánh phượng rơi đầy
-6 -8 +8 -9 , -9 -9 +8 , +7 -8
giờ đây mơ ước những giấc mơ thần tiên
-6 -8 +8 +7 , +7 +7 -7 , +6 -6
cùng em đến trường những giấc mơ hiền hòa

+6 +7 -8 +8
trường xưa yêu dấu
+8 +8 -8 -7 +7 , +7 +7 -7 +6 -6
những tháng năm dần trôi những ước mơ ngày thơ
-6 -8 +8 -9
ngồi đây thầm nhớ
-9 -9 +8 +7 -8 , -8 -8 -7 -6 +6
khúc khích sân trường vui réo rắt tiếng nô đùa
+6 +7 -8 +8
bạn thân yêu hỡi
+8 +8 -8 -7 +7 ,  +7 +7 -7 +6 -6
những ước mơ dần trôi những dấu yêu tuổi thơ
-6 -8 +8 -9
nhìn mưa giăng lối
-9 -9 +8 +7 -8 , +7 +7 -7 +6 -6
ướt đẫm sân trường rêu những dấu yêu trường xưa

Tabs: Tremolo
11 14 16 15 , 15 16 13 13 14 14
 11 14 15 16 , 15 18 16 13 11 11
 14 18 17 20 20 , 20 17 15 , 18 18
 14 18 17 20 20 , 17 18 18 , 20 17

 11 14 16 15 , 15 16 13 13 14 14
 11 14 15 16 , 15 18 16 13 11
 14 18 17 20 , 20 20 17 , 15 18
 14 18 17 15 , 15 15 16 , 13 14

 13 15 18 17
 17 17 18 16 15 , 15 15 16 13 14
 14 18 17 20
 20 20 17 15 18 , 18 18 16 14 13
 13 15 18 17
 17 17 18 16 15 , 15 15 16 13 14
 14 18 17 20
 20 20 17 15 18 , 15 15 16 13 14

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Mi La Si Đố Đố Si Sol Sol La La
 Mi La Đố Si Đố Rế Si Sol Mi Mi
 La Rế Mí Fá Fá Fá Mí Đố Rế Rế
 La Rế Mí Fá Fá Mí Rế Rế Fá Mí

 Mi La Si Đố Đố Si Sol Sol La La
 Mi La Đố Si Đố Rế Si Sol Mi
 La Rế Mí Fá Fá Fá Mí Đố Rế
 La Rế Mí Đố Đố Đố Si Sol La

 Sol Đố Rế Mí
 Mí Mí Rế Si Đố Đố Đố Si Sol La
 La Rế Mí Fá
 Fá Fá Mí Đố Rế Rế Rế Si La Sol
 Sol Đố Rế Mí
 Mí Mí Rế Si Đố Đố Đố Si Sol La
 La Rế Mí Fá
 Fá Fá Mí Đố Rế Đố Đố Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)