Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Artist: Doãn Nho
Tabs: Tremolo 
11 11 11 , 11 10 6 , 10 11 , 10 11
Năm anh em trên một chiếc xe tăng
 10 10 10 10 , 9 11 10 9 6 , 6 7 6
như năm bông hoa nở cùng một cội
 11 11 10 13 11 11 10 10 11
như năm ngón tay trên một bàn tay
 9 11 10 9 6 5 , 5 9 6 , 6 9 10 9 6
đã xung trận cả năm người như một

 7 , 13
ha ha
 11 14 13 13 13 , 13 14 13  13
vào lính xe tăng anh trước anh sau
 11 11 13 6 11 , 11 10 9 , 6 11 13
cái nết ở ăn mỗi người một tính
 10 10 11 , 10 6 6 , 5 5
nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp
 5 5 9 , 9 11 5 , 9 9
một người đau ta tất cả quên ăn
 8 8 8 , 8 8 11 5 8
năm anh em mỗi đứa một quê
 9 11 10 10 , 10 9 6 , 6 11
đã lên xe ấy là cùng một hướng

 10 , 13 , 11 11 10 6 , 10 11 10 11
nổ máy lên là một dạ xung phong
9 11 10 9 6 5 , 5 11 , 10 11 6
trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công

 7 , 13
ha ha
 13 13 13 , 13 13 13 13 14 13
năm anh em ta mang năm cái tên
 13 11 11 11 , 11 6 11 , 11 10 13
ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
 11 11 10 13 , 10 11 11 10 6 5
trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
 6 10 6 10 11 10 6 11 10
năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
 9 11 10 9 7 , 9 5 6 9 9
một con đường đất đõ như son
 8 8 8 , 9 8 8 , 8 5
một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
 5 8 8 11 9 8 6 6 11
một ý chí bay ra đầu ngọn súng
 7 6 9 10 11 ,       10 5 6
một niềm tin quyết thắng , trong trận này

7 , 13
ha ha
 13 13 13 , 13 13 13 13 14 13
năm anh em ta mang năm cái tên
 13 11 11 11 , 11 6 11 , 11 10 13
ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
 11 11 10 13 , 10 11 11 10 6 5
trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
 6 10 6 10 11 10 6 11 10
năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
 9 11 10 9 7 , 9 5 6 9 9
một con đường đất đõ như son
 8 8 8 , 9 8 8 , 8 5
một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
 5 8 8 11 9 8 6 6 11
một ý chí bay ra đầu ngọn súng
 7 6 9 10 11 ,       10 5 6 , 11 14
một niềm tin quyết thắng , trong trận này , Hà há

Tabs: Diatonic 
+5 +5  +5 , +5 -4 -3'' , -4 +5 , -4 +5
-4 -4 -4 -4 , +4 +5 -4 +4 -3'' ,  -3'' -2 -3''
+5 +5 -4 +6 +5 +5 -4 -4 +5
+4 +5 -4 +4 -3'' +2 , +2 +4 -3'' , -3'' +4 -4 +4 -3''

-2 , +6
+5 -6 +6 +6 +6 , +6 -6 +6 , +6
+5 +5 +6 -3'' +5 , +5 -4 +4 , -3'' +5 _+6
-4 -4 +5 , -4 -3'' -3'' , +2 +2
+2 +2 +4 , +4 +5 +2 , +4 +4
-3 -3 -3 , -3 -3 +5 +2 -3
+4 +5 -4 -4 , -4 +4 -3'' ,  -3'' +5
-4 , +6  , +5 +5 -4 -3'' , -4 +5 -4 +5
+4 +5 -4 +4 -3'' +2  , +2 +5 , -4 +5 -3''

-2 , +6
+6 +6 +6 , +6 +6 +6 +, 6 -6 +6
+6 +5 +5 +5 , +5 -3'' +5 , +5 -4 +6
+5 +5 -4 +6 , -4 +5 +5 -4 -3'' +2
 -3'' -4 -3'' -4 +5 -4 -3'' +5 -4
+4 +5 -4 +4 -2 , +4 +2 -3'' +4 +4
-3 -3 -3 , +4 -3 -3 , -3 +2
+2 -3 -3 +5 +4 -3 -3'' -3'' +5
-2 -3'' +4 -4 +5 , -4 +2 -3''

-2 +6
+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 -6 +6
+6 +5 +5 +5 +5 -3'' +5 +5 -4 +6
+5 +5 -4 +6 -4 +5 +5 -4 -3'' +2
-3'' -4 -3'' -4 +5 -4 -3'' +5 -4
+4 +5 -4 +4 -2 +4 +2 -3'' +4 +4
-3 -3 -3 +4 -3 -3 -3 +2
+2 -3 -3 +5 +4 -3 -3'' -3'' +5
-2 -3'' +4 -4 +5 -4 +2 -3''  ,   +5 -6 

Video Music 
Sheet Music 
Note:
  Mi Mi Mi Mi Rê Là Rê Mi Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê Đô Là Là Sòl Là
 Mi Mi Rê Sol Mi Mi Rê Rê Mi
 Đô Mi Rê Đô Là Mì Mì Đô Là Là Đô Rê Đô Là

 Sòl Sol
 Mi La Sol Sol Sol Sol La Sol Sol
 Mi Mi Sol Là Mi Mi Rê Đô Là Mi Sol
 Rê Rê Mi Rê Là Là Mì Mì
 Mì Mì Đô Đô Mi Mì Đô Đô
 Sì Sì Sì Sì Sì Mi Mì Sì
 Đô Mi Rê Rê Rê Đô Là Là Mi
 Rê Sol Mi Mi Rê Là Rê Mi Rê Mi
 Đô Mi Rê Đô Là Mì Mì Mi Rê Mi Là

 Sòl Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La Sol
 Sol Mi Mi Mi Mi Là Mi Mi Rê Sol
 Mi Mi Rê Sol Rê Mi Mi Rê Là Mì
 Là Rê Là Rê Mi Rê Là Mi Rê
 Đô Mi Rê Đô Sòl Đô Mì Là Đô Đô
 Sì Sì Sì Đô Sì Sì Sì Mì
 Mì Sì Sì Mi Đô Sì Là Là Mi
 Sòl Là Đô Rê Mi Rê Mì Là

 Sòl Sol
 Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La Sol
 Sol Mi Mi Mi Mi Là Mi Mi Rê Sol
 Mi Mi Rê Sol Rê Mi Mi Rê Là Mì
 Là Rê Là Rê Mi Rê Là Mi Rê
 Đô Mi Rê Đô Sòl Đô Mì Là Đô Đô
 Sì Sì Sì Đô Sì Sì Sì Mì
 Mì Sì Sì Mi Đô Sì Là Là Mi
 Sòl Là Đô Rê Mi Rê Mì Là Mi La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)