Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Lời Ca Dâng Bác (Diatonic - Tremolo)

Artist: Trọng Loan
Tabs: Tremolo
( 9 9 , 10 6 7 4 7 9 , 10 , 9 12 6 , 7 4 , 7 10
 12 10 12 , 13 10 9 10 9 , 7 9 10 12 , 9 12 13 14
 14 , 13 14 9 , 7 9 , 10 14 / 14 , 13 14 9 , 7 9 10 13
 14 13 , 15 14 , 13 / 13 14 9 , 10 12 , 10 9
 10 10 , 12 10 , 10 / 10 12 7 , 13 , 10 9 ) X4

Tabs: Diatonic 

+4 +4 , -4 -3'' -2 -2'' -2 +4 , -4 , +4 -5 -3'' , -2 -2'' , -2 -4
Ai yêu         miền      Nam   như tấm lòng       của     Bác
-5 -4 -5 , +6 -4 +4 -4 +4 , -2   +4     -4 -5 , +4 -5 +6 -6
Có mối       tình     nào      mà thủy chung   mà  son sắt
-6 , +6 -6 +4 , -2 +4 , -4 -6 / -6 , +6 -6 +4 , -2 +4 -4 +6
như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam
-6 +6 , +7 -6 , +6 / +6 -6 +4 , -4 -5 , -4 +4
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
-4 -4 , -5 -4 , -4 / -4 -5 -2 , +6 , -4 +4

Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác
Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt
như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình

Trong tim miền Nam in bóng hình của Bác
Tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt
nhớ tới Người từng phút quyết giữ trọn niềm tin
Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng
Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng

Vang lên từ miền Nam vang lên từ miền Bắc
Tiền tuyến thành đồng và hậu phương mở lũy thép
Theo tiếng Người càng giục bước tới thắng lợi vẻ vang
Thống nhất non sông mới thõa tấm lòng
Thống nhất non sông mới thõa tấm lòng.

Video Music:

Sheet Music
Note: 
( Đô Đô Rê Là Sòl Fà Sòl Đô Rê Đô Fa Là Sòl Fà Sòl Rê
 Fa Rê Fa Sol Rê Đô Rê Đô Sòl Đô Rê Fa Đô Fa Sol La
 La Sol La Đô Sòl Đô Rê La La Sol La Đô Sòl Đô Rê Sol
 La Sol Đố La Sol Sol La Đô Rê Fa Rê Đô
 Rê Rê Fa Rê Rê Rê Fa Sòl Sol Rê Đô ) X4
 
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)