Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Đà Lạt Hoàng Hôn - Đàm Vĩnh Hưng

Artist: Minh Kỳ , Dạ Cầm
Tabs: Diatonic 
+6     +5      -4       +6   ,    -3 -4 -2 +4
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
+4   -4   +5     -3'' , -3'' , +4 -4 -2
Mầu lam tím Đà   Lạt sương phủ mờ
-2 -5 , -5 -5 -5 +6 +6
Từng đôi đi trên phố vắng
+6 +5 +5 , -4 +5 -4 +4
bước chân êm giữa không gian
-2 +4 , -2 , +2 -2
hoàng hôn thua màn đêm

Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
biết ai thương bước cô liêu
-2 -3'' +4 , +4 +4 +4
một người đi trong sương rơi...

+4 , -4 +5 +6
Đà Lạt ơi...
-6 -5 , -5 , -5 -5
có nghe chăng Cam Ly
+6 +4 , +4 , -4 +4 , -4 +5
khóc tình đầu dang dở
+5 +6 / +5 +6 , +5 , +4 -3''
Đêm xuống / Than Thở vang cung hờn
-4 +5 , -4 , +4 -2
thêm sắt se tâm hồn
-2 +5 , +5 , +6 +5 -4
người đi trong bóng cô đơn!..

Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương xứ sương rơi
-3'' -2 +4 , -3'' -2 +4
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
Tabs: Tremolo 
13 11 10 13 , 8 10 7 9
 9 10 11 6 , 6 , 9 10 7
 7 12 , 12 12 12 13 13
 13 11 11 , 10 11 10 9
 7 9 , 7 , 5 7

13 11 10 13 , 8 10 7 9
 9 10 11 6 , 6 , 9 10 7
 7 12 , 12 12 12 13 13
 13 11 11 , 10 11 10 9
 7 6 9 , 9 9 9

 9 , 10 11 13
 14 12 , 12 , 12 12
 13 9 , 9 , 10 9 , 10 11
 11 13 / 11 13 , 11 , 9 6
 10 11 , 10 , 9 7
 7 11 , 11 , 13 11 10

13 11 10 13 , 8 10 7 9
 9 10 11 6 , 6 , 9 10 7
 7 12 , 12 12 12 13 13
 13 11 11 , 10 11 10 9
 6 7 9 , 6 7 9

Video Music: 
Sheet Music
Note: 
  Sol Mi Rê Sol Sì Rê Sòl Đô
 Đô Rê Mi Là Là Đô Rê Sòl
 Sòl Fa Fa Fa Fa Sol Sol
 Sol Mi Mi Rê Mi Rê Đô
 Sòl Đô Sòl Mì Sòl

 Sol Mi Rê Sol Sì Rê Sòl Đô
 Đô Rê Mi Là Là Đô Rê Sòl
 Sòl Fa Fa Fa Fa Sol Sol
 Sol Mi Mi Rê Mi Rê Đô
 Sòl Là Đô Đô Đô Đô

 Đô Rê Mi Sol
 La Fa Fa Fa Fa
 Sol Đô Đô Rê Đô Rê Mi
 Mi Sol Mi Sol Mi Đô Là
 Rê Mi Rê Đô Sòl
 Sòl Mi Mi Sol Mi Rê

 Sol Mi Rê Sol Sì Rê Sòl Đô
 Đô Rê Mi Là Là Đô Rê Sòl
 Sòl Fa Fa Fa Fa Sol Sol
 Sol Mi Mi Rê Mi Rê Đô
 Là Sòl Đô Là Sòl Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)