Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Kiêng Giang Mình Đẹp Lắm

Tabs: Diatonic 
+4 -4 +6 , +5 -4 +4 -4 +6 , -4 +6
Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển
+6  +5 -4 +4 , +5 , -3'' +4 +5 , -2
nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
+5 , +5 , -3'' -3'' +4 -2 -3'' +4
Kiên Giang mình đẹp làm sao
+6 , +5 +6 -4 +5 +5
bóng mây sánh đôi bóng núi
-4 -4 -3'' , +5 -3'' -2
con chim nhạn hát điệu tình quê
-3'' -3'' +5 -2 , -4 +5 -3''
một biển trời như có mẹ
+5 +5 -4 , +5 -4 , +5  -3'' -4 -3''
cất tiếng ru trăng nhú lên bến cảng quê hương
-4 -3'' +5 -3'' , +5 -3'' +5 -3''
trăng cũng đẹp đất cũng đẹp
-4 -4 -4 -3'' +5 -2
sao đâu đâu cũng đẹp
-4 , +5 +5 , -4 -4 , +5 +5
trăng lấp lánh lung linh bến nước
-2 , -2 -3'' -2 , -4 +6 , +5 -4
đoàn tàu về loang loáng trên sông
-2 , -3''
màn trời đêm
-3'' +5 -4 -2 , -3'' -2 -3''
yên ả thanh bình đêm bình yên
-4 +5 -3'' -2 , -3'' -2 -3''
hương lúa ngạt ngào đêm bình yên
-4 +5 -3'' , +5 -2
nghe sóng biển vỗ về

Tabs: Tremolo 
9 10 13 , 11 10 9 10 13 , 10 13
 13 11 10 9 , 11 , 6 9 11 , 7
 11 , 11 , 6 6 9 7 6 9
 13 , 11 13 10 11 11

 10 10 6 , 11 6 7
 6 6 11 7 , 10 11 6
 11 11 10 , 11 10 , 11 6 10 6
 10 6 11 6 , 11 6 11 6
 10 10 10 6 11 7
 10 , 11 11 , 10 10 , 11 11
 7 , 7 6 7 , 10 13 , 11 10
 7 , 6
 6 11 10 7 , 6 7 6
 10 11 6 7 , 6 7 6
 10 11 6 , 11 7

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Đô Rê Sol Mi Rê Đô Rê Sol Rê Sol
 Sol Mi Rê Đô Mi Là Đô Mi Sòl
 Mi Mi Là Là Đô Sòl Là Đô
 Sol Mi Sol Rê Mi Mi

 Rê Rê Là Mi Là Sòl
 Là Là Mi Sòl Rê Mi Là
 Mi Mi Rê Mi Rê Mi Là Rê Là
 Rê Là Mi Là Mi Là Mi Là
 Rê Rê Rê Là Mi Sòl
 Rê Mi Mi Rê Rê Mi Mi
 Sòl Sòl Là Sòl Rê Sol Mi Rê
 Sòl Là
 Là Mi Rê Sòl Là Sòl Là
 Rê Mi Là Sòl Là Sòl Là
 Rê Mi Là Mi Sòl

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)