Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Hổng Dám Đâu

Artist: Nguyễn Văn Hiên
Tabs: Diatonic 
-4 -3 -4 +5 +6 , -3 , +5 +5 +6 , -3 -4
Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa mùa xuân
+4 -3'' +4 -4 +5 , -3'' , -4 -4 -3
bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà
-7 -7 +5 , +5 -6 -7 -6 -7 -4
đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm
+5o -6 -6 -3 -4 , +5 , -4 +5 -3 -6 +6
ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.

-7 +7 -7 , -6 +6 -7 +5 +5
Hổng dám đâu em còn phải học bài
-6 -7 -6 , +6 +5 +6 -3 -4
hổng dám đâu em còn phải làm bài
-7 +7 -7 ,-6 +6 -7 +6 +5
sao khó ghê mai còn phải ôn bài
+5o -6 +5o , -4 -6 +6
hổng dám đâu hổng dám đâu.
Tabs: Tremolo

 10 8 10 11 13 , 8 , 11 11 13 , 8 10
 9 6 9 10 11 ,  6 , 10 10 8
 16 16 11 , 11 14 16 14 16 10
 11 14 14 8 10 , 11 , 10 11 8 14 13

 16 15 16 , 14 13 16 11 11
 14 16 14 , 13 11 13 8 10
 16 15 16 , 14 13 16 13 11
 11 14 12 , 10 14 13

Video Harmonica:

Video Music:

Sheet Music
Note: 
Rê Sì Rê Mi Sol Sì Mi Mi Sol Sì Rê
 Đô Là Đô Rê Mi Là Rê Rê Sì
 Si Si Mi Mi La Si La Si Rê
 Mi La La Sì Rê Mi Rê Mi Sì La Sol

 Si Đố Si La Sol Si Mi Mi
 La Si La Sol Mi Sol Sì Rê
 Si Đố Si La Sol Si Sol Mi
 Mi La Fa Rê La Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)