Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Hoa Xuân Ca - Trịnh Công Sơn

Tabs: Tremolo 
13 15 14 13 9 , 9 / 13 15 14 13 13
 11 13 11 10 9 , 7 7 10 , 12 13
 11 13 11 10 9 , 7 7 10 , 9 9
 13 , 15 , 14 15 14 13 9
 10 , 14 , 14 13 12 14 13
 13 15 14 13 9 , 9 / 13 15 14 13 13
 11 13 11 10 7 , 7 10 13 11 10 9
Tabs: Diatonic 

+6 +7 -6 +6 +4 , +4 / +6 +7 -6 +6 +6
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
+5 +6 +5 -4 +4 , -2 -2 -4 , -5 +6
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
+5 +6 +5 -4 +4 , -2 -2 -4 , +4 +4
Em cứ bay nhưng đừng bõ lại tôi một mình
+6 , +7 , -6 +7 -6 +6 +4
u.. u.. u u u u u...
-4 , -6 ,  -6 +6 -5 -6 +6
u.. u.. u u u u u..
+6 +7 -6 +6 +4 , +4 / +6 +7 -6 +6 +6
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
+5 +6 +5 -4 -2 , -2 -4 +6 +5 -4 +4
Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Sol Đố La Sol Đô Đô Sol Đố La Sol Sol
 Mi Sol Mi Rê Đô Sòl Sòl Rê Fa Sol
 Mi Sol Mi Rê Đô Sòl Sòl Rê Đô Đô
 Sol Đố La Đố La Sol Đô
 Rê La La Sol Fa La Sol
 Sol Đố La Sol Đô Đô Sol Đố La Sol Sol
 Mi Sol Mi Rê Sòl Sòl Rê Sol Mi Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)