Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Hành Trình Tuổi Hai Mươi

Artist: Nguyễn Văn Hiên
Tabs: Diatonic 
-3''    -3'' ,  -3''  +5  +5
Hành trình tuổi hai mươi
+6    +5 , -4   +4  +5
chúng ta  vẫn còn nhớ
-3''   -3'' , -3''     -4      -4
một đoạn đường chông gai
+5   -4 ,   -3    -2    -3''
hiến dâng cho ngày nay

+5    +5 ,  +5  +6  +6
hành trình tuổi hai mươi
 -5   -6 , -5   +5   -4
qua núi cao sông dài
-3  -3 ,  -3    -4    -4
từ mọi miền quê hương
-4 +5 , +6   +5   -6
về đây chung bài ca

-6     -6    +6        -6 /  +6  -6     -4    +5
băng qua Trường Sơn / cát trắng biển xanh
-5     -5     +6      -5 ,   -4   -5 -6   -5     -4   +5
băng qua Phước Long , còn in dấu chân hùng anh
-3'' , +4   -4     -4 / +4    -4   -4  , +5 -3
về  Tây nguyên xanh lòng vui như mở hội
+5   -6     -7 , +5   -7   +7 , -7 -7
tuổi hai mươi  đẹp sao ước mơ xanh

-6  -6   +6    -6 , +6    -6    -4   +5
đi trong tình yêu  đất nước đẹp tươi
-5  -5    +6    -5 ,  -4   -5    -6   -5    -4   +5
đi trong tiếng ca  tuổi xuân góp tay dựng xây
-3'' , +4   -4 -4    -4 , +4   -4   -4  , +5 -3
về  Tây nguyên xanh lòng vui như  mở hội
+5 -6 -7 , +5  -7 +7 -7 -6
tuổi hai mươi đẹp sao ước mơ xanh

hành trình tuổi hai mươi
tiếng quê hương vọng mãi
Sài Gòn ngày ba mươi
Bắc Nam chung bài ca

hành trình tuổi hai mươi
theo bước chân anh hùng
từ mọi miền xa xôi
về đây chung bài ca
.... .....

Tabs: Tremolo
6 6 , 6 11 11
 13 11 , 10 9 11
 6 6 , 6 10 10
 11 10 , 8 7 6

 11 11 , 11 13 13
 12 14 , 12 11 10
 8 8 , 8 10 10
 10 11 , 13 11 14

 14 14 13 14 , 13 14 10 11
 12 12 13 12 , 10 12 14 12 10 11
 6 , 9 10 10 / 9 10 10 , 11 8
 11 14 16 , 11 16 15 , 16 16

 14 14 13 14 , 13 14 10 11
 12 12 13 12 , 10 12 14 12 10 11
 6,  9 10 10 /  9 10 10 , 11 8
 11 14 16 , 11 16 15 , 16 14

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Là Là Là Mi Mi
 Sol Mi Rê Đô Mi
 Là Là Là Rê Rê
 Mi Rê Sì Sòl Là

 Mi Mi Mi Sol Sol
 Fa La Fa Mi Rê
 Sì Sì Sì Rê Rê
 Rê Mi Sol Mi La

 La La Sol La Sol La Rê Mi
 Fa Fa Sol Fa Rê Fa La Fa Rê Mi
 Là Đô Rê Rê Đô Rê Rê Mi Sì
 Mi La Si Mi Si Đố Si Si

 La La Sol La Sol La Rê Mi
 Fa Fa Sol Fa Rê Fa La Fa Rê Mi
 Là Đô Rê Rê Đô Rê Rê Mi Sì
 Mi La Si Mi Si Đố Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)