Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giữ Anh Đi - Lê Hiếu

Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ
Cảm âm bởi :  Sữa Chua Nha Đam


Tabs: Tremolo 
Nếu quên em thật rồi anh không tìm về lại nơi chốn cũ
14 13 13 11 11, 10 10 9 9 9 10 11 11
Nếu quên em anh không còn buồn
14 13 13 11 11 10 10
Anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé..
10 11 6 9 9 10 9 10 11 11
Cho cố quên một người anh đã yêu thật nhiều
10 11 10 9 9 , 10 11 10 9 9
Nếu bên nhau là buồn anh không cần mình phải bên nhau mãi
14 13 13 11 11, 10 10 9 9 9 10 10 11
Nếu xa nhau em vui nhiều hơn
14 13 13 11 11 10 11
Tan vỡ thật sao, mình không tìm nhau nữa sao
10 11 6 9 9 10 9 10 13 11
Em sẽ vui hơn thôi, em sẽ quên anh thôi
10 11 10 9 9 , 10 11 10 9 9

Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn
15 16 14 13 13 12 14 13 12 13 13
Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn..
15 16 14 13 13 12 13
Nhưng sao nay đã mất em thật rồi.. Để lúc tìm nhau
15 15 15 18 15 16 14 13, 14 18 16 15
biết em đang nơi đâu? Tim anh quặn đau..
15 16 14 13 13 12 12 11 13
Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa
15 16 14 13 13 12 14 13 12 13 13
Chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh
15 16 14 13 13 12 13 13
Dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em
15 15 15 18 17 18, 15 16 14 18 18 17 15
Giữ anh đi.. ta mãi sẽ thuộc về nhau
17 18 18, 15 15 15 14 16 15

Tabs: Diatonic 
 -6 6 6 5 5 -4 -4 4 4 4 -4 5 5
 -6 6 6 5 5 -4 -4
 -4 5 -3" 4 4 -4 4 -4 5 5
 -4 5 -4 4 4 -4 5 -4 4 4
 -6 6 6 5 5 -4 -4 4 4 4 -4 -4 5
 -6 6 6 5 5 -4 5
 -4 5 -3" 4 4 -4 4 -4 6 5
 -4 5 -4 4 4 -4 5 -4 4 4

 7 -7 -6 6 6 -5 -6 6 -5 6 6
 7 -7 -6 6 6 -5 6
 7 7 7 -8 7 -7 -6 6 -6 -8 -7 7
 7 -7 -6 6 6 -5 -5 5 6
 7 -7 -6 6 6 -5 -6 6 -5 6 6
 7 -7 -6 6 6 -5 6 6
 7 7 7 -8 8 -8 7 -7 -6 -8 -8 8 7
 8 -8 -8 7 7 7 -6 -7 7

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 La Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Đô Đô Rê Mi Mi
 La Sol Sol Mi Mi Rê Rê
 Rê Mi Là Đô Đô Rê Đô Rê Mi Mi
 Rê Mi Rê Đô Đô Rê Mi Rê Đô Đô
 La Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Đô Đô Rê Rê Mi
 La Sol Sol Mi Mi Rê Mi
 Rê Mi Là Đô Đô Rê Đô Rê Sol Mi
 Rê Mi Rê Đô Đô Rê Mi Rê Đô Đô

 Đố Si La Sol Sol Fa La Sol Fa Sol Sol
 Đố Si La Sol Sol Fa Sol
 Đố Đố Đố Rế Đố Si La Sol La Rế Si Đố
 Đố Si La Sol Sol Fa Fa Mi Sol
 Đố Si La Sol Sol Fa La Sol Fa Sol Sol
 Đố Si La Sol Sol Fa Sol Sol
 Đố Đố Đố Rế Mí Rế Đố Si La Rế Rế Mí Đố
 Mí Rế Rế Đố Đố Đố La Si Đố

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)