Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giật Mình Trong Đêm - Tuấn Hưng

Cảm âm : Mong các bạn cùng chỉnh sửa để bản cảm âm chuẩn hơn :D
Tabs: Tremolo 
Chỉ là cơn mơ thôi,không có em bên cạnh
Mi sol la la si Đố si sol mi
11 13 14 14 16 15 16 13 11
Mà vì sao trái tim chưa thể quên,chưa muốn tin
Mi sol la sol la sol mi rê mi mi sol mi
11 13 14 13 14 13 11 10 11 11 13 11
Giật mình trong đêm khuya không thể tiếp giấc mộng
la si Đố Đố si Đố Rế Đố Mí sol mi  
14 16 15 15 16 15 18 15 17 13 11
Vì xót xa , vì nhớ em vô cùng
mi si la la Mí Rế si la
11 16 14 14 17 18 16 14

Và anh nhớ những niềm vui
Đố Rế Mí Mí Rế Mí
15 18 17 17 18 17
Của phút giây khi ta còn đôi
Mí Lá Sól Sól Mí Rế Mí  
17 22 19 19 17 18 17
Nụ cười em trên bờ môi
la Đố Rế Rế Đố Rế 
14 15 18 18 15 18
Luôn làm anh thấy trắng đêm côi
Rế Đố Rế Sól Sól Mí Rế
18 15 18 19 19 17 18
Vậy mà sao chưa được lâu 
Đố Rế Mí Mí Rế Mí
15 18 17 17 18 17
Lại đổi thay mất rồi
Mí Lá Sól Sí Lá 
17 22 19 24 22
Hạnh phúc kia...
la Mí Rế
14 17 18
Nay chỉ còn là kỉ niệm thôi
Đố Rế sol sol si sol la
15 18 13 13 16 13 14

Rồi anh ước giá như mãi
Đố Rế Mí Mí Rế Mí
15 18 17 17 18 17
Được sống trong giấc mơ đẹp kia
Mí Lá Sól Sól Mí Rế Mí  
17 22 19 19 17 18 17
Gần bên em không buồn lo
la Đố Rế Rế Đố Rế
14 15 18 18 15 18
Không sợ ta sẽ cách xa nhau
Rế Đố Rế Sól Sól Mí Rế 
18 15 18 19 19 17 18

Và anh biết đó là những
Đố Rế Mí Mí Rế Mí
15 18 17 17 18 17
Điều mơ ước hoang đường
Mí Sól Sí Sí Lá 
17 19 24 24 22
Và mỗi đêm anh cứ hoài thao thức vì em
La Mí Rế Đố Rế sol la si sol la
14 17 18 15 18 13 14 16 13 14

Tabs: Diatonic 
 5 6 -6 -6 -7 7 -7 6 5
 5 6 -6 6 -6 6 5 -4 5 5 6 5
 -6 -7 7 7 -7 7 -8 7 8 6 5
 5 -7 -6 -6 8 -8 -7 -6

 7 -8 8 8 -8 8
 8 -10 9 9 8 -8 8
 -6 7 -8 -8 7 -8
 -8 7 -8 9 9 8 -8
 7 -8 8 8 -8 8
 8 -10 9 10' -10
 -6 8 -8
 7 -8 6 6 -7 6 -6

 7 -8 8 8 -8 8
 8 -10 9 9 8 -8 8
 -6 7 -8 -8 7 -8
 -8 7 -8 9 9 8 -8

 7 -8 8 8 -8 8
 8 9 10' 10' -10
 -6 8 -8 7 -8 6 -6 -7 6 -6

Video Music
 

Sheet Music
Note: 
 Mi Sol La La Si Đố Si Sol Mi
 Mi Sol La Sol La Sol Mi Rê Mi Mi Sol Mi
 La Si Đố Đố Si Đố Rế Đố Mí Sol Mi
 Mi Si La La Mí Rế Si La

 Đố Rế Mí Mí Rế Mí
 Mí Lá Sól Sól Mí Rế Mí
 La Đố Rế Rế Đố Rế
 Rế Đố Rế Sól Sól Mí Rế
 Đố Rế Mí Mí Rế Mí
 Mí Lá Sól Sí Lá
 La Mí Rế
 Đố Rế Sol Sol Si Sol La

 Đố Rế Mí Mí Rế Mí
 Mí Lá Sól Sól Mí Rế Mí
 La Đố Rế Rế Đố Rế
 Rế Đố Rế Sól Sól Mí Rế

 Đố Rế Mí Mí Rế Mí
 Mí Sól Sí Sí Lá
 La Mí Rế Đố Rế Sol La Si Sol La

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)