Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giấc Mơ Mùa Thu - Lệ Quyên

Artist: Võ Thiện Thanh
Tabs: Diatonic 
 +2 -3'' -3 +4 -4 +5
Người đi ra đi mãi mãi
-4 -4 , -4 -3 , +4 -3''
chốn xưa tôi còn mong chờ
-3'' -3 -4' -4 +5 -5
người đi ra đi mãi mãi
-6 +6 +6 -4 -5 +5
vẫn không phai mờ dấu chân
+5 -6 , -6 -6 , +5 -4
lòng tôi chiếc lá trên cành
+4 -3 , -5 +5 , +4 -3 -3'' , +5 +4o , +4 -3 , -3''b -3'' -3
thu về héo khô tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi

+2 -3'' -3 +4 -4 +5
người đi ra đi mãi mãi
+5 -4 , -4 -3 , +4 -3''
chốn xưa thu vàng tôi chờ
-3'' -3 -4' -4 +5 -5
người đi ra đi mãi mãi
-6 +6 +6 -4 -5 +5
vẫn không phai niềm nhớ thương
+5 -6 -6 -6 +5 -4
lòng tôi heo may đã về
+4 -3 , -5 +5 , +4 -3 -3'' , +5 -4 , -3 +4 -3''
tôi còn vấn vương tôi còn nhớ thương khi thu về
-3'' -2 , -2 -3 -4 -5 , +6 , -5 +5
bên trời một làn mây trắng lửng lơ trôi
+5 +4o , +5o -6 -7 , +7 -7 -6 -7
nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi

+5 +7 , -6 -7
dù biết ngày mai
+5 -6 +6o -6 +6 -5
ngày mai nắng xuân không về
+4 -3 , -5 +5 , +6 ,  -5 +5
trên cành lũ chim vẫn u mê

+5 +7 , -6 -7
dù biết người đi
+5 -6 +6o -6 +6 -5
người đi sẽ không quay về
-5 +5 +4o , +7 -7 , -6' -6 -7
sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai

+2 -3'' -3 +4 -4 +5
ngày nào còn mang hơi thở
+5 -4 , -4 -3 , +4 -3''
chắc tôi vẫn còn nhớ người
-3'' -3 -4' -4 +5 -5
ngày nào đôi chân lê bước
-6 +6 +6 -4 -5 +5
tuổi xuân theo chiều nắng phai
+5 -6 , -6 , +5 -4
bàn tay nâng niu kỷ niệm
 +4 -3 , -5 +5 , +4 -3 -3'' , +5 -4 , -3'' -3''b , -3 +4 -3''
vỗ về giấc mơ xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người.

Tabs: Tremolo 
5 6 8 9 10 11
 10 10 , 10 8 , 9 6
 6 8 9 10 11 12
 14 13 13 10 12 11
 11 14 , 14 14 , 11 10
 9 8 , 12 11 , 9 8 6 , 11 10 , 9 8 , 8 6 8

 5 6 8 9 10 11
 11 10 , 10 8 , 9 6
 6 8 9 10 11 12
 14 13 13 10 12 11
 11 14 14 14 11 10
 9 8 , 12 11 , 9 8 6 , 11 10 , 8 9 6
 6 7 , 7 8 10 12 , 13 , 12 11
 11 10 , 12 14 16 , 15 16 14 16

 11 15 , 14 16
 11 14 14 14 13 12
 9 8 , 12 11 , 13 , 12 11

 11 15 , 14 16
 11 14 14 14 13 12
 12 11 10 , 15 16 , 13 14 16

 5 6 8 9 10 11
 11 10 , 10 8 , 9 6
 6 8 9 10 11 12
 14 13 13 10 12 11
 11 14 , 14 , 11 10
 9 8 , 12 11 , 9 8 6 , 11 10 , 6 8 , 8 9 6

Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Mì Là Sì Đô Rê Mi
 Rê Rê Rê Sì Đô Là
 Là Sì Đô Rê Mi Fa
 La Sol Sol Rê Fa Mi
 Mi La La La Mi Rê
 Đô Sì Fa Mi Đô Sì Là Mi Rê Đô Sì Sì Là Sì

 Mì Là Sì Đô Rê Mi
 Mi Rê Rê Sì Đô Là
 Là Sì Đô Rê Mi Fa
 La Sol Sol Rê Fa Mi
 Mi La La La Mi Rê
 Đô Sì Fa Mi Đô Sì Là Mi Rê Sì Đô Là
 Là Sòl Sòl Sì Rê Fa Sol Fa Mi
 Mi Rê Fa La Si Đố Si La Si

 Mi Đố La Si
 Mi La La La Sol Fa
 Đô Sì Fa Mi Sol Fa Mi

 Mi Đố La Si
 Mi La La La Sol Fa
 Fa Mi Rê Đố Si Sol La Si

 Mì Là Sì Đô Rê Mi
 Mi Rê Rê Sì Đô Là
 Là Sì Đô Rê Mi Fa
 La Sol Sol Rê Fa Mi
 Mi La La Mi Rê
 Đô Sì Fa Mi Đô Sì Là Mi Rê Là Sì Sì Đô Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)