Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Dấu Chân Địa Đàng - Khánh Ly

Artist: Trịnh Công Sơn
Tabs: Diatonic 
-6    +7       +8 , +7 -8   +7   -8      +7    -6    +5
Trời buông gió và mây về ngang trên lưng đèo
-6     +7    -8 ,   -6  +7    -6    +7    -6    +5    -4
Mùa xanh lá   loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
-4      -5   -6 ,  -6    +7    +8    -8 +7   -6   -5    +5
Cuộc đời đó   nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
+5     +5      +5    -6   +5    -4
Bàng hoàng lạc gió mây miền
-4       -4        -4       -5     -6   -6' ,  -7   +5
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngần
Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng.
Một đời bõ ngõ đêm hồng
-4       -4        -4       -5     -6   -6' ,  -7   -6
Ngoài trời     còn   dâng nước lên mắt   em

-6     +5   +4     -3'' +4 +5 -4   , -3'' -4 +5
Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió
+5  -6   +7    +8 -8
từ vào trong đá xưa
 +7 -7 -6 , -7 -6 +6
Đến bây giờ mắt đã mù
-6    +5    +4    -3''    +5   -4
Tóc xanh đen vầng trán thơ
-3''     -4    +5 , +5    -6   +7    -8    -7
Dòng sông đó  loài rong yên ngủ sâu
+7    -7    -6 ,  -7    -6  +6
Mới hôm nào bão trên đầu
-6   -8   -8   -8   -8
Lời ca đau trên cao

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân bước quên.

Tabs: Tremolo 
14 15 17 , 15 18 15 18 15 14 11
14 15 18 , 14 15 14 15 14 11 10
10 12 14 , 14 15 17 18 15 14 12 11
11 11 11 14 11 10
10 10 10 12 14 13 , 16 11

14 15 17 , 15 18 15 18 15 14 11
14 15 18 , 14 15 14 15 14 11 10
10 12 14 , 14 15 17 18 15 14 12 11
11 11 11 14 11 10
10 10 10 12 14 13 , 16 14

14 11 9 6 9 11 10 , 6 10 11
11 14 15 17 18
15 16 14 , 16 14 13
14 11 9 6 11 10
6 10 11 , 11 14 15 18 16
15 16 14 , 16 14 13
14 18 18 18 18

14 15 17 , 15 18 15 18 15 14 11
14 15 18 , 14 15 14 15 14 11 10
10 12 14 , 14 15 17 18 15 14 12 11
11 11 11 14 11 10
10 10 10 12 14 13 , 16 14

Video Music:

Sheet Music
Note: 
La Đố Mí Đố Rế Đố Rế Đố La Mi
 La Đố Rế La Đố La Đố La Mi Rê
 Rê Fa La La Đố Mí Rế Đố La Fa Mi
 Mi Mi Mi La Mi Rê
 Rê Rê Rê Fa La Sol Si Mi

 La Đố Mí Đố Rế Đố Rế Đố La Mi
 La Đố Rế La Đố La Đố La Mi Rê
 Rê Fa La La Đố Mí Rế Đố La Fa Mi
 Mi Mi Mi La Mi Rê
 Rê Rê Rê Fa La Sol Si La

 La Mi Đô Là Đô Mi Rê Là Rê Mi
 Mi La Đố Mí Rế
 Đố Si La Si La Sol
 La Mi Đô Là Mi Rê
 Là Rê Mi Mi La Đố Rế Si
 Đố Si La Si La Sol
 La Rế Rế Rế Rế

 La Đố Mí Đố Rế Đố Rế Đố La Mi
 La Đố Rế La Đố La Đố La Mi Rê
 Rê Fa La La Đố Mí Rế Đố La Fa Mi
 Mi Mi Mi La Mi Rê
 Rê Rê Rê Fa La Sol Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)