Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Đã Không Yêu Thì Thôi - Minh Tuyết

Artist: Hoài An
Tabs: Diatonic  
-4 -6 , +6 -6 , -6 +7 +7 , -5 +6
Lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi
+6 -5 ,+5 -5 , +5 +5 +5 -5 , -4 +5
phải xa đành thôi sao anh gian dối người ơi?
-4 -6 , +6 -6 , +6 -5 +6 +6 -6 +6
Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu ,
-4 +5 -5 , +5 +5 -4 , +4 -4
vì sao anh? tôi không hiểu vì sao!

-4 -6 , +6 -6  , -6 -6 +7 , -5 +6
Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan
+6 -5 , +5 -5 ,  +5  +5 -5 , -4 +5
phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian
-4 -6 -6 +6 -6 , +6 -5 +6 +6 +6 -5 +6
Nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao xao triền miên
-4 +5 -5 , +5 -5 , +5 -4
một ngày kia anh có quay về...

-8 +7 -6 +6 -6 , -6 +6 -6 +7 -8
Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi
+7 +7 -8 +7 -6 +7 , +6 +6 , -5 +7
thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si
+6 +6 -6 +6 -5 -4 ,  +4 -4 , -5 +6
Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi
+6 -5 +6 -6 , +7 , +7 +6 -6
cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh

-8 +7 -6 +6 -6 , -6 +6 -6 +7 -8
Đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối
+7 -8 +7 -6 +6 , -5 +6 +7
thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi
+6 +6 -6 +6 -5 -4 , +4 -4 , -5 +6
mưa giăng mắc trên môi sầu tìm nhạn đơn côi
-5 +6 -6 +7 +7 +7 -6 , +7 -8
Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi...

Tabs: Tremolo 
10 14 , 13 14 , 14 15 15 , 12 13
 13 12 , 11 12 , 11 11 11 12 , 10 11
 10 14 , 13 14 , 13 12 13 13 14 13
 10 11 12 , 11 11 10 , 9 10

 10 14 , 13 14 , 14 14 15 , 12 13
 13 12 , 11 12 , 11 11 12 , 10 11
 10 14 14 13 14 , 13 12 13 13 13 12 13
 10 11 12 , 11 12 , 11 10

 18 15 14 13 14 , 14 13 14 15 18
 15 15 18 15 14 15 , 13 13 , 12 15
 13 13 14 13 12 10 , 9 10 , 12 13
 13 12 13 14 , 15 , 15 13 14

 18 15 14 13 14 , 14 13 14 15 18
 15 18 15 14 13 , 12 13 15
 13 13 14 13 12 10 , 9 10 , 12 13
 12 13 14 15 15 15 14 , 15 18

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Rê La Sol La La Đố Đố Fa Sol
 Sol Fa Mi Fa Mi Mi Mi Fa Rê Mi
 Rê La Sol La Sol Fa Sol Sol La Sol
 Rê Mi Fa Mi Mi Rê Đô Rê

 Rê La Sol La La La Đố Fa Sol
 Sol Fa Mi Fa Mi Mi Fa Rê Mi
 Rê La La Sol La Sol Fa Sol Sol Sol Fa Sol
 Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê

 Rế Đố La Sol La La Sol La Đố Rế
 Đố Đố Rế Đố La Đố Sol Sol Fa Đố
 Sol Sol La Sol Fa Rê Đô Rê Fa Sol
 Sol Fa Sol La Đố Đố Sol La

 Rế Đố La Sol La La Sol La Đố Rế
 Đố Rế Đố La Sol Fa Sol Đố
 Sol Sol La Sol Fa Rê Đô Rê Fa Sol
 Fa Sol La Đố Đố Đố La Đố Rế

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)