Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Cung Đàn Mùa Xuân

Artist: Cao Việt Bách
Tabs: Diatonic 
+5 +5 +6 +5 -4 +5 -3''
Em ơi vút lên một tiếng đàn
+2 +2 +4 +4 -3'' , +4 -3'' +4 +2 +5 , +5
kìa đàn đã so dây cung đàn đã lựa phím ơ
+5 +6 , -4 , +5 +5 / +4 -4 +4 -3'' -2
đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ
+2 -3'' +4 +5 , -3 -3
bình minh chiến thắng reo ca
-3 +2 -3 -4 , +4 +4
xuân về non nước bao la
-3''' +4 -3 -3'' -3 +2
mầm sống ta ươm giữa đời

-3'' -3'' -3'' , +2 +1 , -3'' -3'' , +2 +4
tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió
+4 +4 -3'' +2 ,  -4 -4 , +5 -2
anh nâng mầm chồi em chuốt nắng vàng

( -3'' -4 +5 +6 , -5 -5
đường vui nay bước thênh thang
+5 +4 -3'' -5 , +5 +5
tâm hồn lộng gió em ơi
+4 -3'' +2 +5 , -4 -4
xây đẹp mộng ước tương lai
-3 -3 -4 +4 , -3 +5 , -3''
em ơi vút lên một tiếng đàn ) X2

Tabs: Tremolo 
11 11 13 11 10 11 6
 5 5 9 9 6 9 , 6 9 5 11 11
 11 13 , 10 , 11 11 / 9 10 9 6 7
 5 6 9 11 , 8 8
 8 5 8 10 , 9 9
 9 8 6 8 5

 6 6 6 , 5 3 , 6 6 , 5 9
 9 9 6 5 , 10 10 , 11 7

( 6 10 11 13 , 12 12
 11 9 6 12 , 11 11
 9 6 5 11 , 10 10
 8 8 10 9 , 8 11 , 6 ) X2

Video Music:
Sheet Music
Note:
  Mi Mi Sol Mi Rê Mi Là
 Mì Mì Đô Đô Là Đô Là Đô Mì Mi Mi
 Mi Sol Rê Mi Mi Đô Rê Đô Là Sòl
 Mì Là Đô Mi Sì Sì
 Sì Mì Sì Rê Đô Đô
 Đô Sì Là Sì Mì
 Là Là Là Mì Đồ Là Là Mì Đô
 Đô Đô Là Mì Rê Rê Mi Sòl
 Là Rê Mi Sol Fa Fa
 Mi Đô Là Fa Mi Mi
 Đô Là Mì Mi Rê Rê
 Sì Sì Rê Đô Sì Mi Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)