Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Con Tim Mong Manh - Miu Lê


Tabs: Tremolo 
(Cảm âm bởi: Nguyễn Tuấn Anh)
17      17 17 13  13 , 17  18 18 18 14 13
Mí        Mí  Mí  sol     sol , Mí   rế  rế    rế    la   sol .
Những chiếc là rụng vàng,Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng
15 15 15 14 14 ,     15 16 16 16 14 13
Đố Đố Đố la   la ,      Đố    si    si    si    la     sol
Nhớ phút cuối dịu dàng, Nắm tay bên anh nồng nàn.
14 13 11 13 16  15 ,   14 14 13 11  13  18   15
La sol mi sol   si     Đố ,     la    la  sol   mi    sol Rế      Đố .   
Đã xa 1   thời bền nhau, Nơi chỉ còn mình em bước mau.
11 13 12    11 12 , 13 14 13 13
Mi sol  fa      mi     fa     sol la  sol sol
Và bỗng dưng mình em nỗi nhớ bơ vơ.


17 17 17  13 13 ,   17 18 18  18  14 13
Mí Mí   Mí sol    sol    Mí   rế    rế    rế     la   sol . 
Dĩ vãng đã nhạt nhòa Dấu yêu nay cũng cách xa
15 15 15 14 14 , 15    16 16 16    14    13
Đố Đố Đố la    la ,  Đố    si    si      si     la        sol
Bóng dáng ấy giờ này Biết đang vui nơi phương nào
14  13    11    13 16 15 , 14 14      13 11 13 18 15
La    sol     mi       sol si Đố ,  la      la         sol mi  sol Rế Đố .     
Vẫn riêng mình em nỗi nhớ   Luôn mong chờ và luôn ước mơ  
18  17    20   17 20 17 20  17 20 19 19
Rế  Mí      Fá    Mí  Fá  Mí  Fá    Mí Fá Sól Sól
Một ngày mai anh sẽ về đây và gần bên em.

Điệp Khúc
17  20  19     19    19 15  15 , 13 15     22  19 19    17 19
Mí    Fá  Sól      Sól  Sól  Đố Đố ,   sol Đố     Lá  Sól Sól  Mí   Sól  .  
Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa Kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua
15  18  17 17 17 15 15 14 ,  15   17    18 , 14 18
Đố  Rế  Mí Mí Mí  Đố Đố la      Đố     Mí      Rế   la      Rế .  
Dù đã biết sẽ chẳng được gì đành quay bước mau người đi
18   18     18 15 16 ,  11    15 18   17   18    15   16 14 , 14 16 15 18 18
Rế    Rế      Rế Đố  si ,     mi     Đố Rế    Mí     Rế    Đố      si  la     la    si     Đố   Rế Rế
Đếm chiếc lá thu vàng bằng giọt nước mắt muộn màng Lỡ lầm, mà người đâu hay chăng.
17   20    19    19 19 15 15 , 13    15    22  19    19 17 19
Mí      Fá  Sól    Sól Sól Đố Đố , sol       Đố   Lá   Sól    Sól Mí Sól
Người đã  nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên  sao vội  xa .
15  18  17  17 17 15 15 14 15 17 18 14 18
Đố   Rế  Mí  Mí  Mí  Đố Đố  la Đố Mí Rế la Rế .
Giờ em vẫn nhớ tháng ngày nào tình ta trước khi biệt ly.
18  18  18  15 16 ,   11 15  18 17   18     15
Rế  Rế  Rế  Đố  si       mi Đố   Rế  Mí     Rế     Đố   
Quên đi không sao đành vì con tim quá mong manh
16  14      14 , 16     15 17 10
Si      la           la     si     Đố    Mí   rê
Quá yêu anh, người yêu ơi biết chăng
15 16 15
Đố si Đố
Em cần anh

Tabs: Diatonic 
 8 8 8 6 6 , 8 -8 -8 -8 -6 6
 7 7 7 -6 -6 , 7 -7 -7 -7 -6 6
 -6 6 5 6 -7 7 , -6 -6 6 5 6 -8 7
 5 6 -5 5 -5 , 6 -6 6 6

  8 8 8 6 6 , 8 -8 -8 -8 -6 6
 7 7 7 -6 -6 , 7 -7 -7 -7 -6 6
 -6 6 5 6 -7 7 , -6 -6 6 5 6 -8 7
 -8 8 -9 8 -9 8 -9 8 -9 9 9

Điệp Khúc:
 8 -9 9 9 9 7 7 , 6 7 -10 9 9 8 9
 7 -8 8 8 8 7 7 -6 , 7 8 -8 -6 -8
 -8 -8 -8 7 -7 , 5 7 -8 8 -8 7 -7 -6 -6 -7 7 -8 -8
 8 -9 9 9 9 7 7 , 6 7 -10 9 9 8 9
 7 -8 8 8 8 7 7 -6 7 8 -8 -6 -8
 -8 -8 -8 7 -7 , 5 7 -8 8 -8 7
 -7 -6 -6 , -7 7 8 -4
 7 -7 7

Video Music:
Sheet Music
Note:
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)