Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Breathless - Shayne Ward

Soạn tabs: Phan Ngọc Quý - CLB Bách Khoa Harmonica 

Tabs: Tremolo 
If our love was a fairy tale
10 11 12 12 10 11 10 9
I would charge in and rescue you
10 11 12 12 10 11 10 9 10
On a yacht baby we would sail
10 11 12 12 10 11 10 9
To an island where we'd say I do
10 11 12 12 12 10 11 13 12
And if we had babies they would look like you
12 12 13 13 14 14 14 13 13 12 11 12
It'd be so beautiful if that came true
12 12 13 13 14 14 14 13 13 15 12
You don't even know how very special you are
12 12 13 13 14 14 14 13 13 12 11 12


[Chorus]
You leave me breathless, You're everything good in my life
12 18 15 14 13, 12 13 13 13 13 13 12 10
You leave me breathless, I still can't believe that you're mine
12 18 15 14 13, 12 13 13 13 13 12 12 11

You just walked out of one of my dreams
12 13 14 14 14 13 13 12 11 12
So beautiful you're leaving me
12 13 14 14 14 13 13 15 15
Breathless
....14 13

Tabs: Diatonic
 -4 5 -5 -5 -4 5 -4 4
 -4 5 -5 -5 -4 5 -4 4 -4
 -4 5 -5 -5 -4 5 -4 4
 -4 5 -5 -5 -5 -4 5 6 -5
 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 6 6 -5 5 -5
 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 6 6 7 -5
 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 6 6 -5 5 -5

 -5 -8 7 -6 6 -5 6 6 6 6 6 -5 -4
 -5 -8 7 -6 6 -5 6 6 6 6 -5 -5 5
 -5 6 -6 -6 -6 6 6 -5 5 -5
 -5 6 -6 -6 -6 6 6 7 7
 -6 6

Video Music:

Sheet Music
Note:

 Rê Mi Fa Fa Rê Mi Rê Đô
 Rê Mi Fa Fa Rê Mi Rê Đô Rê
 Rê Mi Fa Fa Rê Mi Rê Đô
 Rê Mi Fa Fa Fa Rê Mi Sol Fa
 Fa Fa Sol Sol La La La Sol Sol Fa Mi Fa
 Fa Fa Sol Sol La La La Sol Sol Đố Fa
 Fa Fa Sol Sol La La La Sol Sol Fa Mi Fa

 Fa Rế Đố La Sol Fa Sol Sol Sol Sol Sol Fa Rê
 Fa Rế Đố La Sol Fa Sol Sol Sol Sol Fa Fa Mi
 Fa Sol La La La Sol Sol Fa Mi Fa
 Fa Sol La La La Sol Sol Đố Đố
 La Sol

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)