Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Áo Mới Cà Mau - Thanh Sơn

Tabs: Diatonic 
-6 +7 , +5 -6 , -6 -7 +7
Nghe nói Cà Mau xa lắm
-7 , -7 +8 -6 , -6 +6 +5 -6 +4 -4
ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
-3'' -4 , -3'' -4 , -4 +5 +6
ngại chi đường xa không tới
+5 , +5 -6 -7 , -7 -6 +6 , -6 +6 +5
về để nói với nhau mấy lời

-6 +7 , +5 -6 , -6 -7 +7
xuôi mái chèo sông Ông Đốc
-7 , -7 +8 -6 , -6 +6 +5 -6 +4 -4
đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau
+4 -4 , -3'' -4 , -4 +5 +6
xuồng ghe ngày đêm không ngớt
+5 , -6 -7 , +8 -8 , -8 +7 -6
người Cà Mau dễ thương vô cùng

-6 , -7o +8 , -7o -8
về Cái Nước Đầm Dơi
-8 -8 , -8 -8 , -8 +7 -6
nghe ai ru câu ơ hời
+5o +5o  +5 , -6 +5o , +5 -6 -4 +4 -4
thương em đừng để duyên lỡ thời
-3'' -4' -4 , +5 -6 +5o +5 -4 -4' -4
tội nghiệp ghê nghe sắt se con tim tôi
+5 , -4 +5 , -6 -7
chừng nào về Năm Căn
-7 -8 -7 , -7 -6 +6 , -6 +6 +5
nhớ nhau qua lại cũng gần
+5 , -4 +5 , -6 -7
một lần về U Minh
-7 , -7 +8 -8 , -8 +7 +5 , -4 +4 -6
nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau

mai mốt Cà Mau em lớn
tuy Út mà sửa soạn đẹp hơn
Cà Mau đường đi không khó
mà chỉ khó có sông vắng đò

em đứng mình ên một hướng
duyên dáng mời khách lạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới
về Cà Mauthấy thương em rồi.

Tabs: Tremolo
 14 15 , 11 14 , 14 16 15
 16 , 16 17 14 , 14 13 11 14 9 10
 6 10 , 6 10 , 10 11 13
 11 , 11 14 16 , 16 14 13 , 14 13 11

 14 15 , 11 14 , 14 16 15
 16 , 16 17 14 , 14 13 11 14 9 10
 9 10 , 6 10 , 10 11 13
 11 , 14 16 , 17 18 , 18 15 14

 14  , 15 17 , 15 18
 18 18 , 18 18 , 18 15 14
 12 12 11 , 14 12 , 11 14 10 9 10
 6 9 10 , 11 14 12 11 10 9 10
 11 , 10 11 , 14 16
 16 18 16 , 16 14 13 , 14 13 11
 11 , 10 11 , 14 16
 16 , 16 17 18 , 18 15 11 , 10 9 14

Video Music:
Sheet Music
Note:
 La Đố Mi La La Si Đố
 Si Si Mí La La Sol Mi La Đô Rê
 Là Rê Là Rê Rê Mi Sol
 Mi Mi La Si Si La Sol La Sol Mi

 La Đố Mi La La Si Đố
 Si Si Mí La La Sol Mi La Đô Rê
 Đô Rê Là Rê Rê Mi Sol
 Mi La Si Mí Rế Rế Đố La

 La Đố Mí Đố Rế
 Rế Rế Rế Rế Rế Đố La
 Fa Fa Mi La Fa Mi La Rê Đô Rê
 Là Đô Rê Mi La Fa Mi Rê Đô Rê
 Mi Rê Mi La Si
 Si Rế Si Si La Sol La Sol Mi
 Mi Rê Mi La Si
 Si Si Mí Rế Rế Đố Mi Rê Đô La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)