Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vì Đó Là Em (Tremolo - Diatonic)

Sáng tác: Diệu Hương
Tabs: Tremolo
Không cần biết em là ai
6 5 9 , 8 6 8
không cần biết em từ đâu
8 5 10 , 9 8 9
không cần biết em ngày sau
10 6 , 12 11 10 11
Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
14 14 , 14 14 13 10 10
ta yêu em qua đông tàn ngày tận
13 13 13 , 13 13 10 9 9
yêu em như yêu vùng trời mênh mông
12 12 , 12 11 8 , 10 , 11 11

Không cần biết đêm dài sâu
6 5 9 , 8 6 8
không cần biết bao gầy hao
8 5 10 , 9 8 9
Ta ngồi đếm tên thời gian
10 6 , 12 11 10 11
nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
14 14 , 14 14 13 10 10
như xa xôi nay quay về gần gũi
13 13 13 , 13 13 10 9 9
yêu em khi chỉ biết đó là em...
10 , 10 8 11 , 11 6 6

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
6 9 11 14 , 14 14 , 13 12 12
để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
 10 12 14 16 , 16 15 16 , 14 14# 14
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
 11 11 11 14 , 14 13 , 13 , 12 12
rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên.
 10 10 10 16 , 16 18 , 14# , 14 14

Cho dù biết em rồi đi
6 5 9 , 8 6 8
cho dù biết không chờ chi
8 5 10 , 9 8 9
Nhưng lòng bỗng nghe cuồng si
10 6 , 12 11 10 11
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
14 14 , 14 14 13 10 10
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
13 13 13 , 13 13 10 9 9
Yêu em vì chỉ biết đó là em...
10 10 8 8 11 11 6 6

Tabs: Diatonic
-3'' 2 4 , -3 -3'' -3
 -3 2 -4 , 4 -3 4
 -4 -3'' -5 , 5 -4 5
 -6 -6 , -6 -6 6 -4 -4
 6 6 6 , 6 6 -4 4 4
 -5 -5 , -5 5 -3 , -4 , 5 5

-3'' 2 4 , -3 -3'' -3
 -3 2 -4 , 4 -3 4
 -4 -3'' -5 , 5 -4 5
 -6 -6 , -6 -6 6 -4 -4
 6 6 6 , 6 6 -4 4 4
-4 , -4 -3 5 , 5 -3'' -3''

-3'' +4 +5 -6 , -6 -6 , +6 -5 -5
-4 -5 -6 -7 , -7 +7 -7 , -6 -6' -6
+5 +5 +5 -6 , -6 +6 , +6 , -5 -5
-4 -4 -4 -7 , -7 -8 , -6' , -6 -6

-3'' 2 4 , -3 -3'' -3
 -3 2 -4 , 4 -3 4
 -4 -3'' -5 , 5 -4 5
 -6 -6 , -6 -6 6 -4 -4
 6 6 6 , 6 6 -4 4 4
-4 -4 , -3 -3 +5 , +5 ,  -3'' -3''

Video Music: 
Note:
 
Là Mì Đô Sì Là Sì
 Sì Mì Rê Đô Sì Đô
 Rê Là Fa Mi Rê Mi
 La La La La Sol Rê Rê
 Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô Đô
 Fa Fa Fa Mi Sì Rê Mi Mi

 Là Mì Đô Sì Là Sì
 Sì Mì Rê Đô Sì Đô
 Rê Là Fa Mi Rê Mi
 La La La La Sol Rê Rê
 Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô Đô
 Rê Rê Sì Mi Mi Là Là

 Là Đô Mi La La La Sol Fa Fa
 Rê Fa La Si Si Đố Si La La# La
 Mi Mi Mi La La Sol Sol Fa Fa
 Rê Rê Rê Si Si Rế La# La La

 Là Mì Đô Sì Là Sì
 Sì Mì Rê Đô Sì Đô
 Rê Là Fa Mi Rê Mi
 La La La La Sol Rê Rê
 Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô Đô
 Rê Rê Sì Sì Mi Mi Là Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)