Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Underneath Your Clothers - Shakira

 Tabs: Diatonic 
+5    -5    +6     , +6 +6  +6  +5   -4 ,   +4 +5
You're a song   written by the hands of God
+5 +5 -4 +6  -4  +5 ,  +6     +6    -6      -5      +5  -4 , -4 -5 +5 -4 +4
Don't get me wrong  cause this might sound to you   a bit      odd
+7 +7 -7 , +8 -6 +6 -5
But you own that place
+6 -6  -7 +7 -6 -8 , +8 -8 +7
where all my thoughts go ridin'
+6 -5 -5 , +5 -5
Right under your clothes
-6 +7 , -7 , +8 -8 +7 +7
is where I findthem
+8 +7 -8 ,  -8 -6
UNDERNEATH YOUR CLOTHES
-6 +7 -6 , +6 -6 +7
there's a man a story
+8 +7 -8 , -8 +7 -8
There's a man I chose
+6 +6 +6 +6 +5    ,   -4 -4 +5 -4 +5 -4 +5 , +6 +5 , -4 +4 -4
there's my territory    and  all the things      I    deserve
+7  -8  -8  -8 ,   +7 +8 , -8 +8 -8 +7
For bein' such   a good girl honey


Cause of you I thought of the smart ways to ride
Cause of youI'm running out of reasons to cry
When your friends are gone
And when the party's over
It still won't be long
to each other
UNDERNEATH YOUR CLOTHES
there's a man a story
There's a man I chose
there's my territory and all the things I deserve
For bein' such a good girl honey

UNDERNEATH YOUR CLOTHES
there's a man a story
There's a man I chose
there's my territory and all the things I deserve
For bein' such a good girl

+7 -8 -8 -8 -8  +8' +8' +8' +8'
For bein' such a hey hey hey hey
-5 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +4o
I want to be your woman all I talk about is
-5 +4o -5 +4o -5 +4o -5 +6
Movin' talkin' walkin' breathin'
+4 +4o -5 +4o +4 +4 +4o -5 -5 +4o  +4 +4o -5 +4o +6 +4o -5
You know it too and babe it's so funny You almost don't believe it
-5 +6 +6 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +6 -5 +4o
As ev'ry voice is risin' to the feelin'
-5 -5 +4o -5 +4o -5 +4o -5 +6 -5
We'll be hangin' by the ceilin'
+4 +4o -5 +4o  +4 +4 +4o -5 -5 +4o +4 +4o -5 +6 +6o +7
All the way she finds it her manner Muscles hard as steel

UNDERNEATH YOUR CLOTHES
there's a man a story
There's a man I chose
there's my territory and all the things I deserve
For bein' such a good girl honey
UNDERNEATH YOUR CLOTHES woh
There's a man I chose
there's my territory and all the things I deserve
For bein' such a good girl
For bein' such a good girl ah

Tabs: Tremolo 
11 12 13 , 13 13 13 11 10 , 9 11
 11 11 10 13 10 11 , 13 13 14 12 11 10 , 10 12 11 10 9
 15 15 16 , 17 14 13 12
 13 14 16 15 14 18 , 17 18 15
 13 12 12 , 11 12
 14 15 , 16 , 17 18 15 15
 17 15 18 , 18 14
 14 15 14 , 13 14 15
 17 15 18 , 18 15 18
 13 13 13 13 11 , 10 10 11 10 11 10 11 , 13 11 , 10 9 10
 15 18 18 18 , 15 17 , 18 17 18 15


Đoạn này hơi xương – bạn nào thổi thì có thể dùng đoạn này và kết hợp với cảm nhận của bản thân (ví dụ những chỗ có # b thì chọn một note khác mà bạn cảm thấy phù hợp  ) .
 15 18 18 18 18 17# 17# 17# 17#
 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 9b
 12 9b 12 9b 12 9b 12 13
 9 9b 12 9b 9 9 9b 12 12 9b 9 9b 12 9b 13 9b 12
 12 13 13 13 12 13 12 13 12 13 12 9b
 12 12 9b 12 9b 12 9b 12 13 12
 9 9b 12 9b 9 9 9b 12 12 9b 9 9b 12 13 13b 15

Chú ý : ai muốn thổi chọn vẹn bài này bằng tremolo thì nhìn lên tab diatonic nhé :D

Video Music 
Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)