Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tuổi Hồng Thơ Ngây (Diatonic - Tremolo - Note)

Tabs: Tremolo
12     13      14  16             16 16 13
Fa    sol       la   si  ,           si si sol
Tuổi hồng thơ ngây , dưới mái trường
13  15  15 14 13  12
sol Đố Đố la sol  fa
Tuổi thơ đã đi qua rồi
12  13 14 16 , 16  16  13
Fa sol la si /    Si  si   sol
Để lại trong tôi / một nỗi buồn
18  15 15 14 13  12 , 13 12 14 16
Rế Đố Đố la sol fa / Sol  fa la si
Nói lên tiếng yêu lặng thầm / Anh dành cho em

20 19 20 17 18 , 18 17 20 17 18 15
Fá Sól Fá Mí Rế / Rế Mí Fá Mí Rế Đố 
Xưa chúng ta chung trường / Cùng nhau hái hoa ước hẹn
15 18 20 18 15 16 , 16 15 15 15 13 14
Đố Rế Fá Rế Đố si   / si Đố Đố Đố sol la 
Mà sao bỗng dưng em lại / bỏ quên hoa quên tình tôi

13 12 13 16 , 16 16 13
Sol fa sol si si si sol
Em vội ra đi trong ly biệt
18 15 15 14 13 12 , 13 12 13 16
Rế Đố Đố la sol fa / sol fa sol si
Tháng năm vẫn trôi qua dần / anh chờ tin em ...

20 19 20 17 18 18 17 20 17 18 15
Fá Sól Fá Mí Rế / Rế Mí Fá Mí Rế Đố   
Hãy hát khúc nhạc buồn / cùng chung tiếng ca cung đàn
15 18 20 18 15 16 16 15 15 15 13 14
Đố Rế Fá Rế Đố si / si Đố Đố Đố sol la  
Còn đâu dáng em những chiều / Nhẹ đưa bước chân phù du
13 12 13 16
Sol fa sol si
Êm đềm trôi qua  
16 16 13 13
si si sol sol
khi em theo chồng
18 15 15 14 13 12 13 12 13 16
Rế Đố Đố la sol fa , sol fa sol si
Nhớ sao những khi tan trường / mình anh bơ vơ

Chú ý: Tất cả note si (hay lỗ 16) trong này đều là si giáng . Các bạn cần thực hiện kỹ thuật Overblow hoặc Bend 

Tabs: Diatonic 
-5 6 -6 -7b -7b -7b 6
 6 7 7 -6 6 6 -5
 -5 6 -6 -7b -7b -7b 6
 -8 7 7 -6 6 -5 6 -5 -6 -7b

 -9 9 -9 8 -8 -8 8 -9 8 -8 7
 7 -8 -9 -8 7 -7b -7b 7 7 7 6 -6
 6 -5 6 -7b -7b -7b 6
 -8 7 7 -6 6 -5 6 -5 6 -7b

 -9 9 -9 8 -8 -8 8 -9 8 -8 7
 7 -8 -9 -8 7 -7b -7b 7 7 7 6 -6
 6 -5 6 -7b
 -7b -7b 6 6
 -8 7 7 -6 6 -5 6 -5 6 -7b

Cập nhật tabs Tone Thấp do bạn Nhật Minh đóng góp: 
 Tabs: Tremolo
7 6 8 9 8 9 6
6 10 11 10 9 8
7 6 8 9 , 8 9 6
11 10 , 11 10 9 8
8 6 8 9

13 , 14 13 12 11
11 12 , 13 12 11 10
10 11 , 12 11 10 9
9 10 , 10 10 6 8
8 6 8 9 , 8 9 6
11 10 , 11 10 9 8
8 6 8 9
( tình anh đơn côi : 7 6 8 9 )

Tabs: Diatonic
 -2 -3" -3 4 -3 4 -3"
 -3" -4 5 -4 4 -3
 -2 -3" -3 4 -3 4 -3"
 5 -4 5 -4 4 -3
 -3 -3" -3 4

 6 -6 6 -5 5
 5 -5 6 -5 5 -4
 -4 5 -5 5 -4 4
 4 -4 -4 -4 -3" -3
 -3 -3" -3 4 -3 4 -3"
 5 -4 5 -4 4 -3
 -3 -3" -3 4

 -2 -3" -3 4

Video Harmonica:

Video Music:

Sheet Music

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)