Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Sáng tác: thơ Phạm Tiến Duật - nhạc Hoàng Hiệp

Tabs: Diatonic 
-3'' , +5 -4 +6 , +5 -4 , -4 +5
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
-4 , +5 -4 +4 , +4 -3 , +4 -3 -3''
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm.
+5 , -6 +6 +5 , -3'' -4 , +5 +6
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
+4 , -4 -4 , -4 +5 +2 , -3'' -3''
Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây

+5 -6  -6 , -6 +6 -6 
Trường Sơn tây anh đi
-6 +6 -6 , -6 +6 -6 , +6 -6 +7 , -6 +6 +5
thương em thương em bên ấy mưa nhiều
+6 +4 , +4 +6 -6 +5
con đường là gánh gạo
-5 -6 -5 +5 -4 , +5 -4 , -4 +5 -6
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
+5 -5 +5 -4 -3'' , +5 -6 -6 +5o +5
Hết rau rồi em có lấy măng không?

+5 -7 -7 , -7 -7 -7 -6 -7
Còn em thương bên tây anh mùa đông
-7 +7 -7 -6 +6  , -7 -6 , +6 +5 -7
Nước khe cạn bướm bay len đá
-6 +5 -7 , -7 -6 +6 , -6 -7 -3
biết lòng anh say miền đất lạ
+5 -7 -6 +6 +5 , +7 -7 -6
là chắc em lo đường chắn bom thù

-5 -5 -5 , -4 -3'' -4 -5
Anh lên xe trời đổ cơn mưa
-6 +6 -5 +6 -6 , +6 , -5 +6 -5 +6 -6
cái gạt nước xua tan nỗi nhớ
-5 -5 -5 , -4 -3'' -4 -5
Em xuống núi nắng về rực rỡ
+5 -4 +4 -4 +5 , -3'' , +5 +6 +5 -4 +5
cái nhành cây gạt mối riêng tư

+5 -7 -7 , -7 -7 , -7 -7 -6 -7
Từ nơi em đưa sang bên nơi anh
-7 +7 -7 -6 +6 , -7 -6 , +6 +5 -7
Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến
-6 +5 -7 , -7 -6 +6 , -6 -7 -3
Như tình yêu nối lời vô tận
+5 -6 , +5 -7 -8 , -7 +5 -6
là Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn.

Tabs: Tremolo 
6 , 11 10 13 , 11 10 , 10 11
10 , 11 10 9 , 9 8 , 9 8 6
11 , 14 13 11 , 6 10 , 11 13
9 , 10 10 , 10 11 5 , 6 6

11 14 14 , 14 13 14
14 13 14 , 14 13 14 , 13 14 15 , 14 13 11
13 9 , 9 13 14 11
12 14 12 11 10 , 11 10 10 11 14
11 12 11 10 6 , 11 14 14 11b 11

 11 16 16 , 16 16 16 14 16
 16 15 16 14 13 , 16 14 , 13 11 16
 14 11 16 , 16 14 13 , 14 16 8
 11 16 14 13 11 , 15 16 14

 12 12 12 , 10 6 10 12
 14 13 12 13 14 , 13 , 12 13 12 13 14
 12 12 12 , 10 6 10 12
 11 10 9 10 11 , 6 , 11 13 11 10 11

 11 16 16 , 16 16 , 16 16 14 16
 16 15 16 14 13 , 16 14 , 13 11 16
 14 11 16 , 16 14 13 , 14 16 8
 11 14 , 11 16 18 , 16 11 14

Video Music:

Sheet Music
Note: 
Là Mi Rê Sol Mi Rê Rê Mi
 Rê Mi Rê Đô Đô Sì Đô Sì Là
 Mi La Sol Mi Là Rê Mi Sol
 Đô Rê Rê Rê Mi Mì Là Là

 Mi La La La Sol La
 La Sol La La Sol La Sol La Đố La Sol Mi
 Sol Đô Đô Sol La Mi
 Fa La Fa Mi Rê Mi Rê Rê Mi La
 Mi Fa Mi Rê Là Mi La La Mib Mi

 Mi Si Si Si Si Si La Si
 Si Đố Si La Sol Si La Sol Mi Si
 La Mi Si Si La Sol La Si Sì
 Mi Si La Sol Mi Đố Si La

 Fa Fa Fa Rê Là Rê Fa
 La Sol Fa Sol La Sol Fa Sol Fa Sol La
 Fa Fa Fa Rê Là Rê Fa
 Mi Rê Đô Rê Mi Là Mi Sol Mi Rê Mi

 Mi Si Si Si Si Si Si La Si
 Si Đố Si La Sol Si La Sol Mi Si
 La Mi Si Si La Sol La Si Sì
 Mi La Mi Si Rế Si Mi La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)