Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình Thôi Xót Xa - Lam Trường

Tabs: Tremolo 
Intro
9 12 12 12 13 14 15 15 15
18 17 20 20 17 18 15
18 17 20 18 17 14 14 15 12
10 12 12 12 12 14 13

9 12 12 12 13 14 15 15 15
18 17 20 20 17 18 15
12 11 10 14 11 12 11 15 14
10 10 10 11 12 12 10 12 14 15

DK :
15 14 18 15 14 17 18
15 20 17 18 15 14 13 14
12 14 15 14 14 14 15 12
10 10 11 12 12 12 10 12 14 15

15 14 18 15 14 17 18
15 20 17 18 15 14 13 14
18 14 13 14 14 14 15 12
10 12, 10 12, 13 12
Tabs: Diatonic 

Intro :
4 -5 -5 -5 6 -6 7 7 7
-8 8 -9 -9 8 -8 7
-8 8 -9 -8 8 -6 -6 7 -5
-4 -5 -5 -5 -5 -6 6

4 -5 -5 -5 6 -6 7 7 7
-8 8 -9 -9 8 -8 7
-5 5 -4 -6 5 -5 5 7 -6
-4 -4 -4 5 -5 -5 -4 -5 -6 7

DK :
7 -6 -8 , 7 -6 8 -8
7 -9 8 -8 7 -6 6 -6
-5 -6 7 -6 -6 -6 7 -5
-4 -4 5 -5 -5 -5 -4 -5 -6 7

7 -6 -8 , 7 -6 8 -8
7 -9 8 -8 7 -6 6 -6
-8 -6 6 -6 -6 -6 7 -5
-4 -5 , -4 -5 , 6 -5

Video Harmoncia:

Video Music:
Sheet Music
Note:
  Đô Fa Fa Fa Sol La Đố Đố Đố
 Rế Mí Fá Fá Mí Rế Đố
 Rế Mí Fá Rế Mí La La Đố Fa
 Rê Fa Fa Fa Fa La Sol

 Đô Fa Fa Fa Sol La Đố Đố Đố
 Rế Mí Fá Fá Mí Rế Đố
 Fa Mi Rê La Mi Fa Mi Đố La
 Rê Rê Rê Mi Fa Fa Rê Fa La Đố

 Đố La Rế Đố La Mí Rế
 Đố Fá Mí Rế Đố La Sol La
 Fa La Đố La La La Đố Fa
 Rê Rê Mi Fa Fa Fa Rê Fa La Đố
 Đố La Rế Đố La Mí Rế
 Đố Fá Mí Rế Đố La Sol La
 Rế La Sol La La La Đố Fa
 Rê Fa Rê Fa Sol Fa

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)