Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tạm Biệt Nhé - Lynk Lee ft. Phúc Bằng

Cảm âm: Mong các bạn cùng chỉnh sửa để bạn cảm âm chuẩn hơn, mọi chỉnh sửa xin comment bên dưới .
Tabs: Tremolo 
Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây
Đố Đố Đố Đố Đố sol-la-sol la la
15 15 15 15 15 13 14 13 14 14
Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời
La la sol sol sol fa rê đô
14 14 13 13 13 12 10 9
Ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc
Đố Đố Đố Đố sol-la-sol sol-la sol fa
15 15 15 15 13 14 13 13 14 13 12
Làm quen mới thấy vui
Rê fa sol la sol la
10 12 13 14 13 14

Ngày tháng trôi qua không kịp đếm
Đố Fá mí Đố Đố la Rế
15 20 15 15 14 18
Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay
Rế Rế Đố sol-la la sol la la 
18 18 15 13 14 14 13 14 14
Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ
Đố Đố Fá Sól Fá Mí Mí Fá Fá Rế 
15 15 20 19 20 17 17 20 20 18
Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình
Rế Fá Rế Fá Sól Lá Sól Fá 
18 20 18 20 19 22 19 20

* [ Lang thang đi trên sân trường vắng
Fá Fá Fá Fá Fá Đố Sól 
20 20 20 20 20 15 19
Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này
Mí Mí Mí Mí Mí Fá Fá Rế 
17 17 17 17 17 20 20 18
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Fá Fá Rế Sól Fá Fá Rế Fá Rế Đố
20 20 18 19 20 20 18 20 18 15
Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Fá Fá Fá Fá Fá Đố Đố Sól Fá Lá Sól
20 20 20 20 20 15 15 19 20 22 19
Để tôi nhớ
Lá đố2 rế2
22 21 21
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Fá Fá Rế Fá Fá Sól Fá Fá
20 20 18 20 20 19 20 20
Tạm biệt tạm biệt
Mí - Fá Fá Mí - Fá Fá 
17 20 20 17 20 20
Lúc ta đi với nhau khi tan trường
Fá Mí Mí Fá Mí Fá Fá Rế
20 17 17 20 17 20 20 18
Tạm biệt giờ tạm biệt
Mí - Fá Fá Rế Rế - Fá Fá 
17 20 20 18 18 20 20
Mãi là người bạn thân nhé
đố2 Fá Fá Fá Sól Lá
20 20 20 19 22
Tạm biệt tạm biệt
Mí - Fá Fá Mí - Fá Fá
 17 20 20 17 20 20
Xa rồi bạn đừng quên tôi
Fá Mí Mí Mí Fá Fá 
20 17 17 17 20 20
Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt
Fá Rế Fá Fá Rế Fá Fá
20 18 20 20 18 20 20
Tạm biệt nhé nơi này
Đố Đố Fá Rế Đố
15 15 20 18 15
Bye bye
Fá - Sól - Fá ] *
20 19 20

Khi ve rộn ràng khắp sân trường
Đố Đố sol-la-sol sol-la-sol fa
15 15 13 14 13 13 14 13 12
Là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá
Re fa Đố fa fa fa re fa sol-la la
12 15 12 12 12 12 13 14 14
Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời
Đố Mí - Fá - Mí Mí - Fá - Mí Fá Mí Rế 
15 17 20 17 17 20 17 20 17 18
Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc
Đố Rế Mí Fá Sól Fá Lá Sól Lá    
15 18 17 20 19 20 22 19 22
Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi
Lá Lá Đố Rế Đố Sól Sól Sól Đố Mí Sól Fá
22 22 15 18 15 19 19 19 15 17 19 20
Nhủ lòng hãy vững tin trong đời
Đố Rế Fá Đố2 Lá Sól Fá ( ??? )   
15 18 20 21 22 19 20

Lặp lại một lần [ * ]

Qua đi như giấc mơ thời học sinh dấu yêu
Fá Fá Fá Fá - Mí Mí Mí Fá Fá Rế
20 20 20 20 17 17 17 20 20 18
Để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ
Đố fa fa fa re fa sol
15 12 12 12 12 13
Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng Giờ đâu……
Đố Đố Đố Fá Đố Đố Đố Đố Đố Sól - Mí - Fá (Đố - Rế - Fá - Rế)
15 15 15 20 15 15 15 15 15 19 17 20 (15 18 20 18)
Sân trường giờ không một bong
Fá Mí Mí Fá Sól Lá
20 17 17 20 19 22    
Còn hàng ghế và tôi
Đố Đố Lá Fá Sól 
15 15 22 20 19
Một mình lẻ loi
Đố Đố Sól Fá
15 15 19 20
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Fá Fá Rế Sól Fá Fá Rế Fá Rế Đố 
20 20 18 19 20 20 18 20 18 15
Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Fá Fá Fá Fá Fá Đố Đố Sól Fá Lá Sól
20 20 20 20 20 15 15 19 20 22 19
Để tôi nhớ…
Lá do’’ re’’
22 21 21
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Fá Fá Rế Fá Lá Sól Fá Fá
20 20 18 20 22 19 20 20

Tabs: Diatonic 
 7 7 7 7 7 6 -6 6 -6 -6
 -6 -6 6 6 6 -5 -4 4
 7 7 7 7 6 -6 6 6 -6 6 -5
 -4 -5 6 -6 6 -6

 7 -9 7 7 -6 -8
 -8 -8 7 6 -6 -6 6 -6 -6
 7 7 -9 9 -9 8 8 -9 -9 -8
 -8 -9 -8 -9 9 -10 9 -9

*[ -9 -9 -9 -9 -9 7 9
 8 8 8 8 8 -9 -9 -8
 -9 -9 -8 9 -9 -9 -8 -9 -8 7
 -9 -9 -9 -9 -9 7 7 9 -9 -10 9
 -10 10 10
 -9 -9 -8 -9 -9 9 -9 -9
 8 -9 -9 8 -9 -9
 -9 8 8 -9 8 -9 -9 -8
 8 -9 -9 -8 -8 -9 -9
 -9 -9 -9 9 -10
 8 -9 -9 8 -9 -9
 -9 8 8 8 -9 -9
 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -9
 7 7 -9 -8 7
 -9 9 -9 ] *

 7 7 6 -6 6 6 -6 6 -5
 -5 7 -5 -5 -5 -5 6 -6 -6
 7 8 -9 8 8 -9 8 -9 8 -8
 7 -8 8 -9 9 -9 -10 9 -10
 -10 -10 7 -8 7 9 9 9 7 8 9 -9
 7 -8 -9 -10 9 -9

 Lặp lại [*] 1 lần

 -9 -9 -9 -9 8 8 8 -9 -9 -8
 7 -5 -5 -5 -5 6
 7 7 7 -9 7 7 7 7 7 9 8 -9 7 -8 -9 -8
 -9 8 8 -9 9 -10
 7 7 -10 -9 9
 7 7 9 -9
 -9 -9 -8 9 -9 -9 -8 -9 -8 7
 -9 -9 -9 -9 -9 7 7 9 -9 -10 9
 -10 10 10
 -9 -9 -8 -9 -10 9 -9 -9

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Đố Đố Đố Đố Đố Sol La Sol La La
 La La Sol Sol Sol Fa Rê Đô
 Đố Đố Đố Đố Sol La Sol Sol La Sol Fa
 Rê Fa Sol La Sol La

 Đố Fá Đố Đố La Rế
 Rế Rế Đố Sol La La Sol La La
 Đố Đố Fá Sól Fá Mí Mí Fá Fá Rế
 Rế Fá Rế Fá Sól Lá Sól Fá

*[ Fá Fá Fá Fá Fá Đố Sól
 Mí Mí Mí Mí Mí Fá Fá Rế
 Fá Fá Rế Sól Fá Fá Rế Fá Rế Đố
 Fá Fá Fá Fá Fá Đố Đố Sól Fá Lá Sól
 Lá Đố Đố
 Fá Fá Rế Fá Fá Sól Fá Fá
 Mí Fá Fá Mí Fá Fá
 Fá Mí Mí Fá Mí Fá Fá Rế
 Mí Fá Fá Rế Rế Fá Fá
 Fá Fá Fá Sól Lá
 Mí Fá Fá Mí Fá Fá
 Fá Mí Mí Mí Fá Fá
 Fá Rế Fá Fá Rế Fá Fá
 Đố Đố Fá Rế Đố
 Fá Sól Fá ]*

 Đố Đố Sol La Sol Sol La Sol Fa
 Fa Đố Fa Fa Fa Fa Sol La La
 Đố Mí Fá Mí Mí Fá Mí Fá Mí Rế
 Đố Rế Mí Fá Sól Fá Lá Sól Lá
 Lá Lá Đố Rế Đố Sól Sól Sól Đố Mí Sól Fá
 Đố Rế Fá Lá Sól Fá

Lặp [*] 1 lần

 Fá Fá Fá Fá Mí Mí Mí Fá Fá Rế
 Đố Fa Fa Fa Fa Sol
 Đố Đố Đố Fá Đố Đố Đố Đố Đố Sól Mí Fá Đố Rế Fá Rế
 Fá Mí Mí Fá Sól Lá
 Đố Đố Lá Fá Sól
 Đố Đố Sól Fá
 Fá Fá Rế Sól Fá Fá Rế Fá Rế Đố
 Fá Fá Fá Fá Fá Đố Đố Sól Fá Lá Sól
 Lá Đố Đố
 Fá Fá Rế Fá Lá Sól Fá Fá

Midi Down : update

8 comments:

 1. hay day nhung co vai cho chua dung

  ReplyDelete
 2. Tabs này là tabs cảm âm nhé các bạn , khó tránh sai sót .. mong được mọi người chỉ giáo ...

  ReplyDelete
 3. nghe cứ sao sao ấy :(

  ReplyDelete
 4. đã sữa khúc đầu
  7 7 7 7 7 6 6 -6 -6
  -6 -6 6 6 6 -5 -4 4
  4 7 7 7 7 6 -6 6 -6 -5
  -4 -5 6 -6 6 -6

  7 -9 8 7 7 -6 -8
  -8 -8 7 6 -6 -6 6 -6 -6
  7 7 -9 9 -9 8 8 -9 -9 -8
  -8 -9 -8 -9 9 -10 9 -9

  *[ -9 -9 -9 -9 -9 7 9
  8 8 8 8 8 -9 -9 -8
  -9 -9 -8 9 -9 -9 -8 -9 -8 7
  -9 -9 -9 -9 -9 7 7 9 -9 -10 9
  -10 10 10
  -9 -9 -8 -9 -9 10 -9 -9
  8 -9 -9 8 -9 -9
  -9 8 8 -9 8 -9 -9 -8
  8 -9 -9 -8 -8 -9 -9
  -9 -9 -9 9 -10
  8 -9 -9 8 -9 -9
  -9 8 8 8 -9 -9
  -9 -8 -9 -9 -8 -9 -9
  7 7 -9 -8 7
  -9 9 -9 ] *

  7 7 6 -6 6 6 -6 6 -5
  -5 7 -5 -5 -5 -5 6 -6 -6
  7 8 -9 8 8 -9 8 -9 8 -8
  7 -8 8 -9 9 -9 -10 9 -10
  -10 -10 7 -8 7 9 9 9 7 8 9 -9
  7 -8 -9 -10 9 -9


  -9 -9 -9 -9 8 8 8 -9 -9 -8
  7 -5 -5 -5 -5 6
  7 7 7 -9 7 7 7 7 7 9 8 -9 7 -8 -9 -8
  -9 8 8 -9 9 -10
  7 7 -10 -9 9
  7 7 9 -9
  -9 -9 -8 9 -9 -9 -8 -9 -8 7
  -9 -9 -9 -9 -9 7 7 9 -9 -10 9
  -10 10 10
  -9 -9 -8 -9 -10 9 -9 -9

  ReplyDelete
 5. cho em hỏi mấy cái số 9,10,11,..... là cái j đấy ạ ????

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)