Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nỗi Nhớ Mùa Đông - Lệ Quyên

Sáng tác: Phú Quang
Tabs: Tremolo(Tone cao)
Intro
15 ... 16 13 10
 13 10 , 11 10 11 ... 14 15 14 18 ...
 15 ... 16 13 10
 13 10 , 11 10 10 11 ...

Dường như ai đi ngang cửa,
 15 17 , 17 17  18 16
gió mùa đông bắc se lòng.
 15 14 , 16 15 , 16 14 11
Chút lá thu vàng đã rụng,
 16 15 , 16 14 , 16 14 10
chiều nay cũng bõ ta đi.
 11 16 , 15 11 14 14

Nằm nghe xôn xao tiếng đời,
 15 17 , 17 17 18 16
mà ngỡ ai đó nói cười.
 14 15 , 16 15 , 16 14 11
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy,
 16 15 , 16 14 , 18 17 20
giờ đây cũng bõ ta đi.
 18 20 , 19 16 , 17 17


Làm sao về được mùa đông
 17 19 , 15 14 15 20
dòng sông đôi bờ cát trắng.
 16 18 , 18 16 18 17
Làm sao về được mùa đông,
 17 19 , 15 14 15 20
để nghe chuông chiều xa vắng.
 16 18 , 18 16 18 17
Thôi đành ru lòng mình vậy,
 15 14 , 15 14 12 10
và như mùa đông đã về.
 11 16 , 11 16 15 14
Tabs: Tremolo
(Tone thấp)
9 ... 8 7 2
7 2 , 5 2 5 ... 6 9 6 10 ...
9 ... 8 7 2
7 2 , 5 2 2 5 ...

9 11 , 11 11 , 10 8
9 6 , 8 9 , 8 6 5
8 9 , 8 6 , 8 6 2
5 8 , 9 5 6 6

9 11 , 11 11 10 8
6 9 , 8 9 , 8 6 5
8 9 , 8 6 , 10 11 12
10 12 , 13 8 , 11 11

11 13 , 9 6 9 12
8 10 , 10 8 10 11
11 13 , 9 6 9 12
8 10 , 10 8 10 11
9 6 , 9 6 4 2
5 8 , 5 8 9 6

Tabs: Diatonic
Intro
+7 ... -7 +6 -4
+6 -4 , +5 -4 +5 ... -6 +7 -6 -8 ...
+7 ... -7 +6 -4
+6 -4 , +5 -4 -4 +5 ...

+7 +8 , +8 , -8 -7
+7 -6 , -7 +7 , -7 -6 +5
-7 +7 , -7 -6 , -7 -6 -4
+5 -7 , +7 +5 -6 -6

+7 +8 , +8 +8 -8 -7
-6 +7 , -7 +7 , -7 -6 +5
-7 +7 , -7 -6 , -8 +8 -9
-8 -9 , +9 -7 , +8 +8

+8 +9 , +7 -6 +7 -9
 -7 -8 , -8 -7 -8 +8
+8 +9 , +7 -6 +7 -9
-7 -8 , -8 -7 -8 +8
+7 -6 , +7 -6 -5 -4
+5 -7 , +5 -7 +7 -6

Video Music:
Note:
 
Intro
 Đố Si Sol Rê
 Sol Rê Mi Rê Mi La Đố La Rế
 Đố Si Sol Rê
 Sol Rê Mi Rê Rê Mi

 Đố Mí Mí Rế Si
 Đố La Si Đố Si La Mi
 Si Đố Si La Si La Rê
 Mi Si Đố Mi La La

 Đố Mí Mí Mí Rế Si
 La Đố Si Đố Si La Mi
 Si Đố Si La Rế Mí Fá
 Rế Fá Sól Si Mí Mí

 Mí Sól Đố La Đố Fá
 Si Rế Rế Si Rế Mí
 Mí Sól Đố La Đố Fá
 Si Rế Rế Si Rế Mí
 Đố La Đố La Fa Rê
 Mi Si Mi Si Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)