Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mừng Sinh Nhật Mẹ

Sáng tác: Nguyễn Khải Hoàn
Tabs: Tremolo
Hôm nay sinh nhật của Má kính yêu
11 11 11 9 , 9 14_15 14 13
(Bè: 9 11 14 13)
chúng con chúc Mẹ vạn điều bình yên
 14 13 14 11 , 9 9 9 10
 (Bè: 10 11 12 10 12 6)
chúng con chúc Mẹ trọn đời hạnh phúc
 11 10 11 6 , 6 6 9 12
(Bè: 12 13 14 12)
chúng con chúc Mẹ tuổi hạc mênh mông.
 13 12 13 10 , 10 10 11 12
(Bè: 10 11 12 11 10 14 13)

Công ơn sinh thành nặng trĩu đôi vai
 11 11 11 9 , 9 14_15 14 13
nắng mưa sớm chiều một đời Mẹ yêu
 14 13 14 11 , 9 9 9 10
những khi trở trời tình Mẹ chăm sóc
 11 10 11 6 , 6 6 9 12
nhìn con khôn lớn Mẹ hiền cười vui.
 7 10 12 13 , 7 7 7 9

Mẹ ơi!
 13 15
nhớ bao tháng ngày Mẹ tần tảo nuôi chúng con
18 15 18 11 , 11 11 15 , 16 15 16
biết bao vất vả Mẹ đã hy sinh
 15 16 15 10 , 16 14
nuôi đàn con dại thiếu vắng tình cha
 14 13 14 6 , 11 , 9 10
mong đàn con lớn mà Mẹ quên thân mình.
 10 9 10 13 , 7 10 , 9

Hôm nay sinh nhật của Má kính yêu
 11 11 11 9 , 9 14 15 14 13
những năm khó nhọc giờ đã trôi qua
 14 13 14 11 , 9 9 9 10
đến nay Phúc Lộc ... Thọ cùng con cháu
 11 10 11 6 , 6 6 9 12
tình thương chan chứa niềm vui tràn đầy.
 7 10 12 13 , 7 10 9 9

Mẹ ơi!
nhớ bao tháng ngày Mẹ tần tảo nuôi chúng con
biết bao vất vả Mẹ đã hy sinh
nuôi đàn con dại thiếu vắng tình cha
mong đàn con lớn mà Mẹ quên thân mình.

Hôm nay sinh nhật của Má kính yêu
núi cao biển rộng tình Mẹ bao la
chúng con chúc Mẹ trọn đời hạnh phúc
tình thương chan chứa niềm vui tràn đầy.

Hôm nay sinh nhật của Má kính yêu
núi cao biển rộng tình Mẹ bao la
chúng con chúc Mẹ trọn đời hạnh phúc
chúng con kính chúc Mẹ sống mãi với chúng con.
(11 10 11 13 , 7 , 10 , 11 , 11 , 9 )

Tabs: Diatonic
+5 +5 +5 +4 , +4 -6 _ +7 , -6 +6
(Bè: +4 +5 -6 +6 )
-6 +6 -6 +5 , +4 +4 +4 -4
(Bè: -4 +5 -5 -4 -5 -3'' )
+5  -4 +5 -3'' ,  -3'' -3'' +4 -5
( Bè: -5 +6 -6 -5 )
+6 -5 +6 -4 , -4 -4 +5 -5
(Bè: -4 +5 -5 +5 -4 -6 +6 )

+5 +5 +5 +4 , +4 -6 +7 , -6 +6
-6 +6 -6 +5 ,+4 +4 +4 -4
+5 -4 +5 -3'' , -3'' -3'' +4 -5
-2 -4 -5 +6  , -2 -2 -2 +4

( +6 +7 / -8 +7 -8 +5 , +5 +5 +7 , -7 +7 -7
+7 -7 +7 -4 , -7 -6
-6 +6 -6 -3'' , +5 , +4 -4
-4 +4 -4 +6 , -2 -4 , +4

+5 +5 +5 +4 , +4 -6 +7  -6 +6
-6 +6 -6 +5 , +4 +4 +4 -4
+5 -4 +5 -3'' , -3'' -3'' +4 -5
-2 -4 -5 +6  , -2 -4 +4 +4 ) X2

+5 +5 +5 +4 , +4 -6 +7 , -6 +6
-6 +6 -6 +5 ,+4 +4 +4 -4
+5 -4 +5 -3'' , -3'' -3'' +4 -5
+5  -4 +5 +6 , -2 , -4 , +5 , +5 , +4

Video Music

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)