Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mùa Hoa Anh Đào

Sáng Tác : Thanh Sơn
Tabs: Tremolo
Mùa xuân sang có hoa anh đào
6 , 8 9 , 11 9 , 8 6
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
 6 , 8 9 , 11 9 , 8 11
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào
 14 , 16 15 , 17 15 , 16 14 , 12
hẹn hò nhau dưới hoa anh đào
 14 16 , 15 16 ,14 12 11
mình nói chuyện ngày sau...
 9 11 , 9 , 8 11

Còn tìm đâu phút vui ban đầu
 6 , 8 9 , 11 9 , 8 6
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
 6 , 8 9 , 11 9 , 8 11
Để cho ai nhớ thương ai nhiều
 14 , 16 15 , 17 15 , 16 14 , 12
vì đã xa cách nhau lâu rồi
 14 16 , 15 16 , 14 12 11
dù nói không nên lời.
 9 11 , 9 , 8 6

Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi
 6 , 6 8 9 , 11 9 11 9 8 11
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi
 11 , 11 14 16 , 15 16 , 15 16 14 16
Gió xuân đến bao giờ
 15 , 16 15 , 16 14
ngỡ như bước chân ai qua thềm hay là mơ?
 13 14 13 , 12 11 10 9 8 , 9 8 6 8

( Rồi xuân sang thấy hoa anh đào
Màu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
và tôi yêu bóng ai năm nào
như đã yêu hoa anh đào...  ) X2

Tabs: Diatonic
-3'' ,  -3 +4 , +5 +4 , -3 -3''
-3'' ,  -3 +4 , +5 +4 , -3 +5
-6 , -7  +7 , +8 +7 , -7 -6 , -5
-6 -7 , +7 -7 , -6 -5 +5
+4 +5 , +4 , -3 +5

-3'' , -3 +4 , +5 +4 , -3 -3''
-3'' , -3 +4 , +5 +4 , -3 +5
-6 , -7 +7 , +8 +7 , -7 -6 , -5
-6 -7 , +7 -7 , -6 -5 +5
+4 +5 , +4 , -3 -3''

-3'' , -3'' -3 +4 ,  +5 +4 +5 +4 -3 +5
+5 , +5 -6 -7 , +7 -7 , +7 -7 -6 -7
+7 , -7 +7 , -7 -6
+6 -6 +6 , -5  +5 -4 +4 -3 , +4 -3 -3'' -3

Video Music:
Note:
 
Là Sì Đô Mi Đô Sì Là
 Là Sì Đô Mi Đô Sì Mi
 La Si Đố Mí Đố Si La Fa
 La Si Đố Si La Fa Mi
 Đô Mi Đô Sì Mi

 Là Sì Đô Mi Đô Sì Là
 Là Sì Đô Mi Đô Sì Mi
 La Si Đố Mí Đố Si La Fa
 La Si Đố Si La Fa Mi
 Đô Mi Đô Sì Là

 Là Là Sì Đô Mi Đô Mi Đô Sì Mi
 Mi Mi La Si Đố Si Đố Si La Si
 Đố Si Đố Si La
 Sol La Sol Fa Mi Rê Đô Sì Đô Sì Là Sì

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)